vijesti www.metkovic.hr

 Projekti

Kanalizacijski kolektor u ulicama Neretvanskih gusara i Nikole Tesle

Metković, 13.5.2017. - Povodom početka asfaltiranja u Ulici Neretvanskih gusara gradonačelnica Katarina Ujdur danas je sazvala konferenciju za medije.

– U ulicama Neretvanskih gusara i Nikole Tesle do sada je odvodnja bila rješavana septičkim jamama, opasnima za zdravlje ljudi i za okoliš. Provedbom ovoga projekta izgradit će se 3,5 km kanalizacijskih kolektora i 2,5 km vodovodnih cijevi, čime će se zaštititi zdravlje i omogućiti zdravstveno ispravna i kontrolirana voda za piće. Ukupna vrijednost investicije je preko 11 milijuna kuna, točnije 11.080.186 kn, a financirat će se EU sredstvima 65 %, sredstvima Hrvatskih voda 25 % i Vodovoda Metković 10 % – rekla je Ujdur i dodala da je od 2011. do 2013. zabilježeno 339 puknuća vodovodnih cijevi na području Metkovića.

Direktor Metković d.o.o. Matko Jerković rekao da će se u ovoj fazi radova položiti nosivi habajući sloj asfalta te popraviti rampe za pristup kućama, a u pojedinim slučajevima i prilazni putovi koji su dugački i po 50 metara. Prije nego se položi završni sloj asfalta podignut će se šahtovi i slivnici na odgovarajuću visinu.