vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

U četvrtak sastanak Čistoće s predstavnicima stanara i upraviteljima zagrada

Metković, 11.12.2017. - Dana 1. studenoga 2017. na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017), a temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Grad Metković će donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a temeljem iste će se izvršiti i promijene u sustavu prikupljanja i odvoza otpada. Najveće promijene se očekuju upravo kod višestambenih jedinica.

Svaka zgrada morat će imati primarne spremnike za miješani komunalni otpad, spremnik za bio otpad, te spremnik za papir, a ovisno o potrebama razmišljat će se i o ostalim kategorijama otpada koje se mogu razvrstati na lokaciji.

Korisnici u višestambenim jedinicama će također biti dužni dostaviti, nama kao davatelju usluge, Izjavu o načinu korištenja javne usluge o čemu ćemo Vas, kao i o drugim detaljima, upoznati nakon donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge.

Za ovaj prvi sastanak bitno je prenijeti predstavnicima stanara i upraviteljima zgrada spoznaju o obvezama koje će proizaći iz novog sustava prikupljanja, a pogotovo:

  • obveza osiguranja lokacije za smještaj zajedničkih posuda za odvojeno prikupljanje otpada
  • obveza upravitelja zgrada i voditelja ulaza za dostavom davatelju usluge podataka o udjelu pojedinih stambenih jedinica u pražnjenju zajedničkih posuda, a sve temeljem broja članova pojedinog domaćinstva, kao i tekuće promjene broja stanara.
  • obveza plaćanja kazne u slučaju ne pridržavanja odvojenog skupljanja otpada za korisnike, odnosno njenog plaćanja u slučaju višestambenih jedinica

O gore navedenom upoznat ćemo vas na sastanku s predstavnicima Čistoće Metković d.o.o. i grada Metkovića, a koji će se organizirati u četvrtak, 14. prosinca 2017. u 17 sati u prostorijama Zgrade političkih stranaka , Kralja Zvonimira 20 u Metkoviću.

Sastanak je ovog puta namijenjen prije svega svim predstavnicima ulaza i upraviteljima zgrada, dok će se upoznavanje šire javnosti o svemu gore navedenom vršiti u sljedećem periodu.
  

direktor     

Željko Mordžin