vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Program potpora u poljoprivredi

Metković, 6.4.2018. - Poljoprivredna proizvodnja oduvijek je bila najvažniji dio ukupnog gospodarstva neretvanske regije, a današnja proizvodnja je opterećena brojnim problemima i svakako je daleko od optimalne iskorištenosti bogatih prirodnih poljoprivrednih resursa našeg kraja.

Razvoj poljoprivrede na ovom osjetljivom agroekološkom području treba temeljiti na održivoj i integriranoj proizvodnji koja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih i tehnoloških mjera uz minimalni utjecaj na okoliš.

Kako bi pomogao poljoprivredne proizvođače na svom području, Grad Metković je na inicijativu zamjenika gradonačelnika Roberta Doke u Proračunu Grada Metkovića za 2018. godinu predvidio iznos od 300.000 kuna u Programu potpora poljoprivredi. Važno je istaknuti da je ovo prvi put da Grad Metković donosi ovakav vid poticanja u poljoprivredi.

Korisnici ovog Programa će biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Metkovića, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Sredstva poticaja malih vrijednosti koristit će se za isplatu dijela troškova ili naknada vezanih za poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti sa sjedištem na području Grada Metkovića, koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na površinama upisanim u ARKOD sustav. Raspon poticaja varira zavisno od mjera, do maksimalno 5.000 kn po pojedinom korisniku (za zadruge/udruge i sl. do 10.000 kn).

Grad Metković će u razdoblju od 2018. - 2020. godine financirati sljedeće mjere u poljoprivredi:

  • mjera 1 Potpore stočarima i pčelarima
  • mjera 2 Potpore za obnovu i gradnju staklenika / plastenika
  • mjera 3 Potpore za uvođenje ekološki naprednih metoda u poljoprivrednoj proizvodnji
  • mjera 4 Potpore za nabavku opreme, alata i strojeva za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje
  • mjera 5 Potpore za poticanje udruživanja poljoprivrednihproizvođača

– Neosporno je da dolina Neretve ima brojne prirodne prednosti za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Međutim, unatoč prirodnim prednostima, poljoprivreda zadnjih godina stagnira i pada. Odluka Grada Metkovića o donošenju potpora za poljoprivrednike je na tragu naših predizbornih obećanja da ćemo poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače vrednovati na način kako oni to i zaslužuju, jer poljoprivreda je trenutno najvažnija gospodarska aktivnost kako na području grada tako i cijele doline, a poljoprivrednici svojim aktivnostima osim što rade na zapošljavanju i dobrobiti svojih obitelji uvelike pomažu i druge grane gospodarstva (trgovina, turizam, ugostiteljstvo, građevina itd.). U izradi programa ovih potpora osim radne skupine iz Grada savjetovali smo se i s djelatnicima Savjetodavne službe te s proizvođačima i agronomima iz našega područja, a Program potpora smo prilagodili strukturi naših proizvođača. Kako je ovo prva godina potpora, detaljno ćemo pratiti provođenje kako bi za sljedeću godinu donijeli još bolji i nadam se izdašniji Program potpora.

Osim ovih potpora Grad Metković će vrlo ažurno i u okviru svojih mogućnosti pratiti i pomagati rješavanje svih ostalih aktivnosti vezanih uz poljoprivredu - navodnjavanje Koševo - Vrbovci, raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, rješavanje povrata u Koševu, redovito održavanje poljskih puteva itd. – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Robert Doko.

Grad Metković će uskoro raspisati Natječaj za dodjelu sredstava iz navedenog Programa potpore u poljoprivredi za 2018. godinu, u kojemu će biti razjašnjeni svi detalji o mjerama poticanja i načinu prijava.