vijesti www.metkovic.hr

 Predstavljanje knjige

Do sada javnosti nepoznati dokumenti o progonima i likvidacijama od kraja II. svj. rata pa do 1965.

Metković, 29.4.2018. - Prošli je četvrtak u Galeriji GKS-a održano predstavljanju knjige čiji je nakladnik Hrvatska Družba hrvatskih povjesničara Dr. Rudolf Horvat, a nosi naslov Vrgorska krajina, Makarsko primorje i neretvanski kraj u dokumentima Ozne, Udbe i Narodne milicije (1944.-1965.), Likvidacije i progoni.

Nakon pozdravnih riječi v. d. ravnatelja Ustanove za kulturu i sport, o knjizi i predstavljačici, hrvatskoj povjesničarki Blanki Matković, koja je uz Stjepana Štimca priređivačica izdanja, uvodno je govorila prof. Zorana Vekić. Rekla je da je DHP Dr. Rudolf Horvat do sada na istu temu objavila knjige Split i Srednja Dalmacija u dokumentima Ozne i Udbe (1944.-1962.), Zarobljenički logori i likvidacije te Imotska krajina u dokumentima Ozne, Udbe i Narodne milicije (1944.-1957.), Likvidacije i progoni.

Dokumenti objavljeni u tom knjigama prikupljeni su između 2006. i 2011., ponajviše u fondu Sekretarijata za unutrašnje poslove (SUP) za Dalmaciju koji se čuva u Državnom arhivu u Splitu i u fondu Službe državne sigurnosti Republičkog Sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske, koji se čuva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. Posebnu vrijednost knjigama daje to što dokumenti većinom nikada nisu bili objavljeni.

Okosnicu zbirka dokumenata čine elaborati Narodne milicije, UDBA-e i mjesnih narodnih odbora nastali u drugoj polovici 1940-ih i tijekom 1950-ih godina 20. stoljeća, i to za svako naselje Imotske krajine, Vrgorske krajine, Makarskoga primorja i neretvanskoga kraja zasebno. U drugom dijelu zbirka nalaze se izvješća OZNA-e, UDBA-e, Komunističke partije i narodnih odbora te razni popisi, vrlo često bez nadnevka i pečata, zbog čega ih je nemoguće precizno datirati i zaključiti tko ih je točno sastavljao. Ti dokumenti uključuju popise likvidiranih, osuđenih, nestalih, zatočenih, narodnih neprijatelja, ratnih zločinaca i emigranata.

Zbog počinjenih masovnih zločina u vrgorskom kraju, u uvodni dio zbirke uvršteni su dokumenti koji se odnose na 1942. godinu, za razliku od prethodnih zbirka dokumenata objavljenih u nakladi HDP-a Dr. Rudolf Horvat, koje počinju 1944. godinom. Te knjige predstavljaju značajan doprinos istraživanju suvremene dalmatinske povijesti, ali i hrvatske povijesti općenito, jer pojedini popisi sadrže podatke o osobama iz drugih hrvatskih krajeva koje su se u trenutku zarobljavanja ili stradavanja zatekle na području Dalmacije.

Priređivačica spomenutih zbirka dokumenata je magistrica znanosti Blanka Matković, polaznica treće godine doktorskog studija političkih znanosti i međunarodnih studija na University of Warwick u Velikoj Britaniji, gdje je prethodno završila poslijediplomski studij povijesti (MPhil stupanj), obranivši disertaciju pod naslovom Masovni zločini i kršenja ljudskih prava počinjena od strane komunističkog režima nad hrvatskim građanima krajem i neposredno nakon Drugog svjetskog rata (1944 – 1945), koja je u listopadu 2017. godine objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama u nakladi Brown Walker Press. Tema njezine doktorske disertacije je uloga hrvatskih branitelja u poslijeratnoj Hrvatskoj i njihova reintegracija u civilno društvo s fokusom na branitelje s područja istočne Slavonije, zapadne Slavonije i sjeverne Dalmacije. U Hrvatskoj je prethodno diplomirala povijest i novinarstvo te završila poslijediplomski studij iz međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti. Na raznim istraživačkim projektima sustavno radi već 13 godina, a istraživala je u svim arhivima u Republici Hrvatskoj, većini arhiva u Republici Sloveniji, Nacionalnom arhivu u Londonu te u pojedinim muzejima u Hrvatskoj i Sloveniji. Autorica je i koautorica većeg broja znanstvenih radova i knjiga iz hrvatske povijesti Drugog svjetskog rata i poraća s posebnim osvrtom na komunističke zločine počinjene nad Hrvatima između 1941. i 1948. S temama iz novije hrvatske povijesti sudjelovala je na znanstvenim konferencijama u Velikoj Britaniji i Portugalu, a izlagala je i hrvatskim iseljenicima u Švicarskoj i Kanadi. Suosnivačica je Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat, u kojoj obnaša dužnost predsjednice. Trenutno priprema novu knjigu o zločinima Jugoslavenske armije i represiji komunističkog režima u Lici i gradu Gospiću 1945. godine.

Kada je riječ o našemu kraju, u knjizi se nalazi mnoštvo dokumenata o uhođenjima, saslušanjima, likvidacijama te niz raznih popisa. Popisivalo (pratilo) se sve; Tko se prije rata iz inozemstva vratio u Jugoslaviju, tko je za rata špijunirao za neprijatelja, kome je prilijepljena etiketa antinarodnoga elementa, tko sve spada u užu rodbinu likvidiranih, tko su IB-ovci… Popisani su svi svećenici (i oni u emigraciji), časne sestre, sjemeništarci i bogoslovi, članovi crkvenih odbora, istaknuti članovi HSS-a i JNS-a (Jugoslovenske nacionalne stranka).

Posebno dugačak je popis političkih emigranata, dok su ekonomski svrstani u više kategorija. Popisani su i oni koji održavaju veze s političkim emigrantima. Spomenimo još jednu vrstu. To su popisi koje su sačinili komunistički obavještajci, a na njima su osobe koje, prema njihovu mišljenju, treba likvidirati.

Osim raznih popisa na 1300 stranica knjige je i niz raznih zanimljivih dokumenata, skeniranih i doslovno prenesenih, uključujući gramatičke i pravopisne pogreške.

Redovna cijena knjige je 350 kn, a na promociji u Metkoviću mogla se kupiti za 250 kn.