vijesti www.metkovic.hr

 stanovanje

Društveno poticana stanogradnja na području grada Metkovića

Metković, 5.6.2018. - Uvidom u pristigle Zahtjeve za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Metkovića Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva objavljuje prijedlog Liste prvenstva.

Prijedlog Liste prvenstva sadrži:

  • redni broj
  • prezime i ime i adresu podnositelja zahtjeva
  • broj bodova prema pojedinim kriterijima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva
  • ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovor se podnosi gradonačelniku putem Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Metkovića.