vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Grad i gradske tvrtke građanima otpisuju dugove

Metković, 20.9.2018. - Na Dnevnom redu XIII. Sjednice Gradskog vijeća Grada Metkovića, jučer održanoj pod predsjedavanjem Hrvoja Bebića, našle su dvije točke; Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Metkovića od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. i Prijedlogu Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama. Oba su prijedloga prihvaćena. Na kraju ove vijesti su poveznice za preuzimanje dokumentacije za otpis duga.

Od planiranih 80.742.005,39 kn za 2018. godinu u prvih šest mjeseci ostvareni su ukupni prihodi od 25.876.104,40 kn ili 32,05 %, tj. 194,72 % veći u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Rashodi poslovanja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 86.551.378,99 kn, a u prvom polugodištu izvršeno je 21.892.631,00 kn ili 25,29 %, tj. 158,97 % više od prvoga polugodišta 2017. godine. Tako je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.987.473,40 kn.

Ukupne obveze na dan 30. lipnja iznosile su 5.743.252,00 kn, od toga dospjele 2.351.047,00 kn. u odnosu na isto razdoblje 2017. obveze su smanjene za 1.017.023,00 kn.

Ukupna potraživanja istoga dana iznosila su 56.272.507,00 kn, od toga dospjela 54.901.634,00. Najveći udio u ukupnim potraživanjima iznose udjeli u trgovačkim društvima (Metković d.o.o., Čistoća Metković d.o.o., Metković Razvoj d.o.o. i NPKL d.o.o.) od 30.800.700,00 kn. Vrijednosno najveća potraživanja iz djelokruga rada Grada su za komunalnu naknadu u iznosu od 6.550.647,00 kn i za Naknadu za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda d.d.) u iznosu od 3.914.935,00 kn.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o otpisu dugova fizičkim osobama. Odluku, Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga i pripadajući Zahtjev obavljen je na službenoj stranici www.grad-metkovic.hr. I trgovačka društva kojima je Grad Metković osnivač, također su na svojim upravnim tijelima donijela vlastite odluke te ih s obrascem zahtjeva objavila na svojim službenim stranicama.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama.
  

Grad Metković

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

Zahtjev za otpis duga
  

Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

Obrazac zahtjeva za otpis duga
  

Čistoća d.o.o.

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

Zahtjev za otpis duga