vijesti www.metkovic.hr

 Projekti

Predstavljen projekt energetske obnove Gradske športske dvorane

Metković, 10.1.2019. - U Galeriji GKS-a danas je javnosti i predstavnicima medija predstavljen Projekt 'Energetska obnova zgrade Sportska dvorana u Metkoviću na adresi Trg doktora Franje Tuđmana 2, Metković'.

Nakon uvodnoga pozdravnog govora gradonačelnika Dalibora Milana, administrativni dio Projekta predstavila je njegova voditeljica Nikolina Talajić, viša stručna suradnica za EU fondove u Gradu Metkoviću.

Ukupna vrijednost Projekta je 9.211.262,08 kn, od čega Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 2.875.956,77 kn, Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu 4.392.713,16 kn i Grad Metković 1.942.592,15 kn.

Provedbom Projekta doprinosi se smanjenju potrošnje energije u zgradama javnoga sektora, te je predviđena ušteda toplinske energije za grijanje od 89,07 %.

Tvrtka Arhitektura i graditeljstvo Goluža d.o.o. izradila je glavni projekt energetske obnove dvorane pa je njihova predstavnica Ivana Prce detaljnije objasnila tehničke karakteristike obnove.

Građevinski radovi obuhvaćaju:

  • Obnovu vanjskih zidova – oblaganje sendvič-panelima s ispunom od kamene vune debljine 10,0 cm
  • Obnovu krova – oblaganje sendvič-panelima s ispunom od kamene vune debljine 15,0 cm
  • Zamjenu stolarije - ostakljenih elemenata pročelja te vrata i prozora – elementi s trostrukim ostakljenjem, premazima LOW E (niske emisije) i međuprostora ispunjenim inertnim plinom

U sklopu projekta postojala je i mogućnost dodavanja elemenata pristupačnosti za pristup objektu osobama s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti pa je iskorištena ta mogućnost. Na sjevernom pročelju objekta, na mjestu postojeće rampe (koju je predviđeno ukloniti jer ne zadovoljava uvjete važeće zakonske regulative) izgradit će se nova rampa za pristup objektu osobama s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti, u skladu sa zakonskom regulativom.

Elektrotehnički radovi obuhvaćaju:

  • Modernizacija sustava unutarnje rasvjete – postavljanje LED rasvjete – gdje je bilo moguće zadržane postojeće pozicije, a u prostorima gdje je bila neodgovarajuća osvijetljenost, dodane su i nove pozicije
  • Sustav zaštite od djelovanja munje
  • Instalacija napajanja sustava grijanja, hlađenja itd.

Strojarski radovi obuhvaćaju:

  • Ugradnja solarnih kolektora - pločasti kolektori efektivne površine cca 54,0 m2 – energija će se koristiti i za grijanje (uz dogrijavanje po potrebi) i pripremu potrošne tople vode
  • Poboljšanje postojećeg sustava centralnog grijanja – ugradnja cirkulacijske crpke te termostatskih ventila na radijatorima, kako bi se spriječilo pregrijavanje prostorija
  • Poboljšanje sustava grijanja, hlađenja i ventilacije prostora dvorane – ugradnja četiri krovne ventilacijske jedinice za dovod svježeg i odvod otpadnog zraka s rekuperacijom topline griju i hlade svježi zrak pomoću visokoučinkovitih izmjenjivača topline (zimi – „potrošeni" topli zrak iz prostorije prolazeći kroz rekuperator zagrijava svježi zrak izvana i taj se zrak, čist i topao, vraća u prostor; ljeti – „potrošeni" topli zrak iz prostora prolazeći kroz rekuperator hladi svježi zrak izvana i taj se zrak, čist i hladan, vraća u prostor.)

Nakon obnove, računski je dobiveno da zgrada spada u energetski razred A+.

U spomenute aktivnosti uključen je stručni nadzor građenja, projektantski nadzor i koordinator zaštite na radu.

Osim mjera energetske obnove, Projektom se sufinancira izrada glavnog projekta, energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskoga certifikata nakon provedene energetske obnove te promidžba i vidljivost.