vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Namještenicima JUO-a povećane plaće, a srednjoškolcima četiri besplatne karte prijevoz do Dubrovnika (Splita i Makarske)

Metković, 31.1.2019. - Pod predsjedavanjem Hrvoja Bebića jučer je u Galeriji GKS-a održana XVII. Sjednica Gradskoga vijeća, na čijem se Dnevnome redu našlo 11 točaka.

Usvojen je Prijedlog Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Metkoviću za 2019. godinu, za što je u Proračunu osigurano pola milijuna kuna. Od toga će se 100 tisuća kuna usmjeriti za potporu novoosnovanim tvrtkama i obrtima, 350 tisuća kuna za nabavu strojeva, opreme i uređenja poslovnog prostora te 50 tisuća kuna za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata.

Prijedlog I. Izmjena Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Metkovića za razdoblje 2018. – 2020. godine. Za to će se ukupno izdvojiti 1.320.000 kuna. Novost je da je Mjera 1 podijelila na dvije podmjere – potporu stočarima i potporu pčelarima. Mjera 2 odnosi se na proizvodnju u zatvorenom prostoru, Mjera 3 na širenje ekološke i održavanje tradicijske proizvodnje, Mjera 4 na razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, a Mjera 5 na zadruge i udruge. Korisnici potpora mogu se javiti na više mjera, s time da tijekom kalendarske godine ukupna potpora ne može prelaziti 8.000 kn, osim za korisnike Mjere 5.

Budući da tvrtka Dimopromet nije mogla ispunjavati ugovorene obveze obavljanja dimnjačarski poslova na području Grada Metkovića, donesena je Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova te o ponavljanju natječaja za davanje koncesije i privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova do okončanja ponovljenog natječaja.

Prema Prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu područje Grada Metkovića podijeljeno je u pet zona pe će se tako iznos komunalnoga doprinosa kretati od 70 do 50 kn po prostornome metru građevine. Obveznici ga mogu platiti jednokratno uz popust od 25 %, jednokratno uz poček od jedne godine te popust od 20 %, obročno na dvije godine uz popust od 10 % te obročno na pet godina bez popusta. Utvrđeni su i kriteriji za djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćana komunalnoga doprinosa.

Kada je riječ o komunalnoj naknadi, grad je podijeljen također na pet zona, ovisno o položaju i komunalnoj opremljenosti. Za njih se koeficijenti kreću o 1,0 do 0,65. Isto tako, utvrđeni su i koeficijenti namjene, ovisno o vrsti nekretnine. Najviši koeficijent, 1,0, odnosi se na stambeni prostor, dok je najniži 0,05 za neizrađeno građevinsko zemljište.

U šestoj točki usvojen je Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Metkovića za 2019. godinu. Smanjena je visina paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Metkovića. Ona od sada iznosi 150 kn po krevetu ili smještajnoj jedinici u kampu ili smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam.

Usvojen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića. Oni se sada kreću od 3,7 za pročelnika JUO do 1,55 za spremačicu.

Kada je riječ o gradonačelniku i njegovim zamjenicima sa zasnovanim radnim odnosom, utvrđen je koeficijent 4,05, tj. 3,25.

Zamjenici gradonačelnika, koji tu dužnost obnašaju bez zasnivanja radnoga odnosa, ubuduće će imati pravo na naknadu u visini od 35 % onoga što bi imali da su zasnovali radni odnos.

Dnevni red dopunjen je točkom 11, kojom je usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju cijene studentske autobusne karte. Od sada će se ona odnositi i na srednjoškolce s prebivalištem na području grada Metkovića koji pohađaju srednje škole u Dubrovniku, a obrazuju se u programima kojih nema u Metkoviću. Oni će tijekom akademske/školske godine imati pravo mjesečno na dvije povratne ili četiri jednosmjerne karte za relaciju Metković-Dubrovnik i obrnuto. Gradonačelnik je rekao da će prihvatiti prijedloga Katarine Taslak i Davora Borasa da se isto učini i za učenike koji na školovanje putuju u Split i Makarsku.