vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Kreće Poslovna zona 'Dubravica'

Metković, 3.2.2016. - U Zgradi političkih stranaka jučer je pod predsjedavanjem Marina Veraje održana XXIV. sjednica Gradskoga vijeća na kojoj su jednoglasno usvojene sve odluke.

Izglasana je Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu u kojoj će Grad Metković predstavljati Nikolina Talajić, viši stručni suradnik za EU fondove. Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, kao i Prijedlog Odluke kojim se Čistoći Metković d.o.o. povjeravaju poslovi obračuna i naplate komunalne naknade za domaćinstva na području Metkovića.

Zbog usklađivanja novih zakonskih rješenja i njihove usklađenosti, prihvaćen je Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća mladih Grada Metkovića u kojemu mogu djelovati građani u životnoj dobi od 15 do 30 godina.

Zbog ulaganja u Poslovnu zonu Dubravica i privlačenja investitora, usvojen je i Prijedlog nadopune Odluke o komunalnom doprinosu u poglavlju IV. kako bi se potencijalne ulagače u potpunosti oslobodilo plaćanja komunalnog doprinosa.

Zbog Zakona o sustavu civilne zaštite izglasana je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite koja se temelji na važećoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Metković. U tom slučaju će kao dodatna snaga u svrhu pomoći djelovati stožeri civilne zaštite, vatrogasne snage, Hrvatski crveni križ, HGSS i drugi.

Grad Metković pokrenuo je realizaciju projekta Poslovne zone Dubravica i trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije, kao i prikupljanje potrebnih dozvola za izgradnju infrastrukture. Zbog već iskazanog interesa za ulaganjem na spomenutoj lokaciji, Grad Metković prodaje to zemljište. Procijenjena vrijednost četvornoga metra je 12 €.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnoga plana uređenja u poslovnoj zoni koje se izrađuju u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju.

Dnevni red iscrpljen je Prijedlogom Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Metković, čiju će dužnost i dalje obnašati Vesna Vidović.