vijesti www.metkovic.hr

 Javna rasprava

Prijedlog Izmjena i dopuna DPU 'Poslovna zona Dubravica'

Metković, 17.6.2016. - Grad Metković poziva od 27. lipnja do zaključno 4. srpnja 2016. godine na javnu raspravu (javni uvid) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Poslovna zona Dubravica“.


DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD METKOVIĆ

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Poslovna zona Dubravica“ („Neretvanski glasnik“, broj 01/16), te Zaključka zamjenice koja obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Metkovića od 14. lipnja 2016., Grad Metković objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Poslovna zona Dubravica“

 

Javni uvid trajat će 8 dana, od 27. lipnja do 4. srpnja 2016. godine, svaki radni dan od 8,00 do 11,00 sati, u zgradi Grada Mekovića, u uredu Voditeljice Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU, I. kat, te na www.metkovic.hr.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se dana 28. lipnja 2016. godine, s početkom u 11,00 sati, Gradskom kulturnom središtu (Galerija), S. Radića 1, Metković.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje

daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Metković, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, od 27. lipnja do zaključno 4. srpnja 2016. godine.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.