vijesti www.metkovic.hr

 Vjerski život

Četiri stoljeća crkve svetoga Ivana Krstitelja na Vidonjama

Metković, 23.6.2016. - Župa Srca Isusova i Marijina u Zažablju ove godine slavi četiristo godina od izgradnje crkve svetoga Ivana Krstitelja na Vidonjama, koja je bila župna crkva do sve 1968., kada je sagrađena nova Srca Isusova i Marijina na Mliništu.

Svi koji žele i mogu poduprijeti proslavu i obnovu stare crkve na Vidonjama, svoje priloge mogu poslati na žiroračun: Župa Srca Isusova i Marijina Vidonje, Mlinište 8 /1, 20353 Mlinište; IBAN HR11 2330 0031 1003 8554 7