vijesti www.metkovic.hr

 Projekti

Razvoj vodno-komunalne infrastrukture grada Metkovića financiran sredstvima EU - strateški projekt Republike Hrvatske

Metković, 21.9.2016. - Jučer je u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu održan prvi sastanak Operativne skupine za pripremu i provedbu projekta Razvoja vodno-komunalne infrastrukture grada Metkovića, Projekt Metković - razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Sastanku je prisustvovala voditeljica Operativne skupine pomoćnica ministra poljoprivrede gđa. Elizabeta Kos te je uz suglasnost svih prisutnih članova donesen prijedlog o proglašenju strateškog projekta sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 133/13,152/14 i 22/16). Odluku o proglašenju strateškog projekta Razvoja vodno- komunalne infrastrukture grada Metkovića, Projekt Metković - razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog imenovanog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata.

U sklopu sastanka održana je prezentacija projekta s posebnim naglaskom na stanje realizacije i moguće probleme koji bi mogli otežati provedbu projekta te rasprava o mogućnostima rješavanja problema koji su prepreka realizaciji projekta. Po održanoj prezentaciji zaključeno je kako je projekt u visokoj fazi spremnosti te se dovršetak svih upravnih i drugih postupaka potrebnih za provedbu projekta očekuje početkom 2017. godine.

Projekt Metković - razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje uključuje izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Metković kapaciteta 18.400 ES i postrojenja za solarno sušenje mulja, 44,7 km gravitacijskih kolektora, 1,4 km tlačnih vodova, 16 kanalizacijskih crpnih stanica i rekonstrukciju 16,7 km vodoopskrbnih cjevovoda. Predviđeni iznos ulaganja iznosi 265 milijuna kuna i bit će financiran od strane EU u iznosu od 192 milijuna kuna što čini 72 % troška investicije, a preostali će dio od 73 milijuna kuna ili 28 % biti raspodijeljen na tri dijela između Metković d.o.o., Hrvatskih voda, te Republike Hrvatske.

Proglašenje strateškog projekta Republike Hrvatske osigurati će pravovremeni dovršetak upravnih i drugih postupaka potrebnih za provedbu projekta i od iznimnog je značaja za projekt Razvoja vodno- komunalne infrastrukture grada Metkovića.