vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest proizvođačima agruma

Metković, 21.9.2016. - Upozoravaju se proizvođači agruma da se mediteranska voćna muha lovi u visokom intenzitetu te se očekuje zaraza na srednjim i kasnim sortama mandarina i ostalih agruma (naranča, grejp, limun i kumkvat). Optimalni trenutak za zarazu je kad plod mijenja boju iz zelene u narančastu odnosno žutu.

Najugroženija područja su dijelovi Metkovića (Klada, Bočina, Jerkovac te rubna područja Vrbovaca i Koševa), Pelješca (Ston, Janjina, Trpanj i Orebić) te Dubrovačko primorje. U spomenutim područjima dominiraju vrtovi i okućnice s mješovitim voćnjacima koji su domaćini mediteranske voćne muhe.

Preporučujemo napraviti tretiranje cijele krošnje insekticidom strogo vodeći računa o karenci. Zaštitu je moguće napraviti pripravkom Mospilan (K= 21 dan), Decis (K=30 dana), Rogor 40 ili Perfekthion (K=35 dana) ili Succes bait (K=4 dana).

U cilju smanjenja populacije mediteranske voćne muhe podsjećamo proizvođače i hobiste na obveznu mjeru sanitacije voćnjaka prema Naredbi NN (85/14) na ugroženim područjima u RH. U smislu ove naredbe to je područje Dubrovačko-neretvanske županije, a dolina rijeke Neretveje područje od posebnog gospodarskog značaja.

Na ugroženim područjima posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje oštećenih i drugih zaostalih plodova najkasnije u roku 24 sata nakon berbe. Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe u smislu ove Naredbe jesu: mandarina, klementina, naranča, kaki, nešpula, smokva, jabuka,marelica, šljiva, breskva i nektarina, japanska šljiva i kruška.

Prikupljene plodove treba zbrinuti tako da se učinkovito unište ličinke sredozemne voćne muhe:

- skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanje u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana ili

- zakopavanjem plodova te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 cm

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.      

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr