vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Nema više besplatnih malih oglasa

Metković, 18.10.2016. - Danas smo iz Središnjega ureda Carinske uprave RH dobili uvjete koje treba zadovoljiti naš popularni internetski servis 'Mali oglasi,' koji je posjetiteljima bio besplatan. Riječ je provjeri vjerodostojnosti podataka o oglašivaču te promptnom brisanju oglasa koji nisu u skladu sa Zakonom.

Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61 /11 ) u članku 7. stavku 2. navodi da je naručitelj oglasa dužan prilikom naručivanja oglasa navesti podatke o svojem identitetu (Pravne osobe: ime tvrtke, sjedište, 018, ime i prezime odgovorne osobe. Fizičke osobe: ime i prezime naručitelja, OIB, prebivalište, odnosno boravište), a držatelj medija također je dužan provjeriti točnost tih podataka.

Budući da ne možemo udovoljiti zakonskim propisima, tj. provjeravati točnost podataka koje je dao naručitelj oglasa, a isto tako neprestano kontrolirati što je tko oglasio, od 18. listopada 2016. internetski servis 'Mali oglasi' postaje nedostupan.