vijesti www.metkovic.hr

 Seminar

Odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima

Metković, 28.10.2016. - U organizaciji udruge DOBRA jučer i danas u Hotelu Narona održan je seminar Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima. Seminar je prije svega bio namijenjen udrugama civilnoga društva i tijelima javne uprave, koji su važni akteri u kreiranju javnih politika.

Jedan od predavača na seminaru bio je prof. dr. sc. Zdravko Petak, redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Petak je istaknuo indikatore prevencije korupcije koji pokazuju napredovanje u sprječavanju korupcije i netransparentnog poslovanja. Kao prvi indikator ističe reviziju javnih rashoda koji su transparentnije predstavljeni u odnosu na prethodno razdoblje. Smatra da je u tom procesu nezamjenjiva uloga Državne revizije. Kao drugi indikator ističe kontrolu financiranja političkih stranaka. U odnosu na devedesete godine, kada je samo jednim člankom zakona regulirano to pitanje, Republika Hrvatska je zabilježila izniman napredak u kontroli financiranja političkih stranaka. Treći indikator je postupak javne nabave u kojem nismo napravili dobar napredak. Postoje ozbiljne procjene koje govore da u postupcima javne nabave nestaju milijarde kuna. Sljedeći indikator je dostupnost informacija u kojem smo postigli dobar napredak, ali još uvijek nedostaje puno ljudi koji bi upotpunili cijeli proces. Na kraju se može istaknuti da je Republika Hrvatska napravila mali korak u sprječavanju korupcije te je po izvješćima Transparency Internationala ispred Italije, jedne od osnivačica Europske Unije.
F. Bokan