vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Javni natječaji za programe udruga u siječnju 2017.

Metković, 8.11.2016. - Grad Metković obavještava sve udruge koje svoje projekte i programe namjeravaju kandidirati za financiranje iz Proračuna Grada Metkovića, da će javni natječaji, odnosno javni pozivi biti objavljeni po donošenju Proračuna za 2017. godinu.

Naime, sukladno članku 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro, koje provode udruge, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske i članku 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Metkovića („Neretvanski glasnik 11, broj 5/16), u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu izradit će se i na mrežnim stranicama objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2017. godinu.

Natječaji će biti raspisani, sukladno utvrđenim rokovima u godišnjem planu, u siječnju iduće godine.

Organizirat će se sastanak s udrugama s područja Grada Metkovića na kojem će se svi zainteresirani moći upoznati s odredbama gore spomenute Uredbe i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Metkovića, odnosno djelomično izmijenjenom postupku dodjele financijskih sredstava Grada Metkovića.