Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali na koordinacijskom sastanku projekta ‘STREAM’

Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na koordinacijskom sastanku u svrhu provedbe pilot aktivnosti projekta STREAM.

Na sastanku su sudjelovali i predstavnici Hrvatskih voda, RRA DUNEA, kao i Sveučilišta u Zadru. Predstavnici Sveučilišta u Zadru prezentirali su na sastanku dosad poduzete aktivnosti poput izrade karata opasnosti i rizika od poplava, poplavnog katastra, plana upravljanja rizikom od poplava i slično. Prezentirani su i visoko precizni podaci koji će se koristiti u svrhu izrade visokokvalitetnih podloga za hidrološko i hidrauličko modeliranje poplava na šest pilot lokacija (Poreč, Gospić, Zadar, Biograd na Moru, Split i Metković).

Za područje doline Neretve, odnosno Metkovića je istaknuto kako postojeći podaci nisu dovoljno vjerodostojni, a zaključeno je kako će projektni tim UNIZD-a u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom doći u Metković u svrhu provođenja terenskih aktivnosti već početkom 2021. godine.

Metkovsko ljeto - baner
Mjesto tišine - Dan prvi- baner

Inače, Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u projektu s pilot područjem doline Neretve gdje će se u sklopu pilot projekta uspostaviti Centar za nadzor poplava i prevenciju rizika u svrhu jačanja pripremljenosti, sprječavanja opasnosti i smanjenja štete nakon prirodnih katastrofa. Područje doline Neretve je prepoznato kao jedno od najosjetljivijih područja Republike Hrvatske, stoga će se službe za spašavanje educirati i modernizirati novom opremom za djelovanje i ublažavanje poplavnih katastrofa.

Dubrovačko-neretvanska županija, uz petnaest partnera iz Hrvatske i Italije, kroz provedbu projekta STREAM doprinijet će povećanju sigurnosti područja od prirodnih katastrofa i katastrofa nastalih čovjekovim djelovanjem. Na ovaj način umanjit će se štetne posljedice po zdravlje ljudi, okoliš, kulturno nasljeđe i ekonomske aspekte područja povezanog s poplavama. Projekt vrijedan 9.411.657,83 € ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy-croatia (https://www.italy-croatia.eu/) 2014. – 2020. uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun Dubrovačko-neretvanske županije iznosi 773.317,02 €.

Partneri na projektu su Dubrovačko-neretvanska županija (RH); Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (RH); Sveučilište u Zadru (RH); Regionalna agencija za prevenciju, okoliš i energetiku Emilia Romagna (IT); Regionalna agencija za eko-održivi razvoj – Apulia regija (IT); Nacionalno vijeće za istraživanja – CNR (IT); Euro-mediteranski centar za klimatske promjene (IT); Politehničko sveučilište Marche (IT); Marche regija (IT); Javno tijelo „Study to right“ – Teramo (IT); Razvojna agencija Ličko-senjske županije -LIRA (RH); Karlovačka županija (RH); Grad Poreč – Parenzo (RH); Grad Venecija (IT); IUAV Sveučilište u Veneciji (IT); Hrvatske vode (RH).

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content