Home Najave Odluka o izboru zakupca poslovnog prostora u Gradskoj športskoj dvorani Metković

Odluka o izboru zakupca poslovnog prostora u Gradskoj športskoj dvorani Metković

 

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 10. stavak 1. i 2. Odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ 2/15) i Odluke o povjeravanju upravljanja i održavanja sportskih građevina u vlasništvu Grada Metkovića (KLASA: 940-01/15-01/01 UR.BR: 2148/01-02-15-3) od 23. travnja 2015. god., Upravno vijeće Ustanove za kulturu i sport Metković, na svojoj XXXII. sjednici, održanoj dana 26. siječnja 2021. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU

O IZBORU TEMELJEM PROVEDENOG NATJEČAJA

 

 I. Temeljem Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora smještenog u Gradskoj  sportskoj dvorani, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 20350 Metković, ukupne površine 217,07 m², od toga ugostiteljskog prostora površine 85,25 m², otvorene terase 63,53 m², pomoćne kuhinje 23,54 m², sanitarnog čvora 14,75 m² i skladišta 30 m², za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, objavljenog na oglasnoj ploči Ustanove, mrežnim stranicama Ustanove (www.metkovic.hr) i Slobodnoj Dalmaciji, 4. siječnja 2021. godine., a nakon provedenog postupka donesena je odluka o izboru zakupnika.

 II. Za navedeni poslovni prostor ugovor o zakupu na određeno vrijeme od pet godine zaključit će se sa: Antom Volarevićem, Ulica Prud 21, Prud, Metković, OIB: 04808436969.

III. Na temelju odluke o izboru, ovlašćuje se ravnateljica Ustanove sa izabranim kandidatom sklopiti  ugovor o zakupu na određeno vrijeme od pet godine.

 

USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ

Ivica Kuran, predsjednik Upravnog vijeća, v.r.

 

Exit mobile version
Skip to content