Čistoći Metković odobreno 1.480.000,00 kn bespovratnih sredstava za nabavku dvaju vozila za odvojeno prikupljanje otpada

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o financiranju projekta “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada” kojega je u travnju prijavila Čistoća Metković. 

Projekt se sastoji od nabavke dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, jednog većeg navalnog vozila zapremnine 16 kubnih metara te jednog manjeg vozila zapremnine 7 kubnih metara, a sve to je usklađeno s Planom gospodarenja otpadom Grada Metkovića za razdoblje od 2017. – 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.890.437,50 HRK, dok iznos bespovratnih sredstava iznosi maksimalnih 1.480.000,00 HRK, odnosno 78,28% ukupnog troška projekta.

Cilj projekta nabavke dva nova komunalna vozila je povećanje operativne snage potrebne za izvršenje obveza vezanih za povećanje postotka razvrstanog otpada, a u konačnici i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište na Dubravici. Čistoća Metković će nabavkom novog vozila unaprijediti i poboljšati sustav odvojenog prikupljanja otpada na području grada, a prikupljeni otpad će se sve više shvaćati kao vrijedan resurs koji ispravnim gospodarenjem stvara dodanu vrijednost u zajednici, dok je održivo gospodarenje otpadom nužan uvjet za zaštitu okoliša, najvažnijeg resursa kojeg posjedujemo.

Nastavno na aktivnosti nabavke vozila vežu se i:

  •  projekti izgradnje sortirnice, koja je također sufinancirana EU sredstvima
  • projekt kompostane Metković, koja je prijavljena na sufinanciranje , a trenutno je u fazi ocjenjivanja prihvatljivosti sufinanciranja 
  • nabavka posuda za odvojeno skupljanje otpada, kojima će Grad Metković pokriti 100% svojih stanovnika sa infrastrukturom za odvojeno skupljanje otpada te zaista omogućiti smanjenje odloženih količina na Odlagalištu Dubravica.

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content