Home Novosti Gradska uprava Čistoći Metković odobreno 1.480.000,00 kn bespovratnih sredstava za nabavku dvaju vozila za...

Čistoći Metković odobreno 1.480.000,00 kn bespovratnih sredstava za nabavku dvaju vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Cilj projekta nabavke dva nova komunalna vozila je povećanje operativne snage potrebne za izvršenje obveza vezanih za povećanje postotka razvrstanog otpada, a u konačnici i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište na Dubravici.

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o financiranju projekta “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada” kojega je u travnju prijavila Čistoća Metković. 

Projekt se sastoji od nabavke dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, jednog većeg navalnog vozila zapremnine 16 kubnih metara te jednog manjeg vozila zapremnine 7 kubnih metara, a sve to je usklađeno s Planom gospodarenja otpadom Grada Metkovića za razdoblje od 2017. – 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.890.437,50 HRK, dok iznos bespovratnih sredstava iznosi maksimalnih 1.480.000,00 HRK, odnosno 78,28% ukupnog troška projekta.

Cilj projekta nabavke dva nova komunalna vozila je povećanje operativne snage potrebne za izvršenje obveza vezanih za povećanje postotka razvrstanog otpada, a u konačnici i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište na Dubravici. Čistoća Metković će nabavkom novog vozila unaprijediti i poboljšati sustav odvojenog prikupljanja otpada na području grada, a prikupljeni otpad će se sve više shvaćati kao vrijedan resurs koji ispravnim gospodarenjem stvara dodanu vrijednost u zajednici, dok je održivo gospodarenje otpadom nužan uvjet za zaštitu okoliša, najvažnijeg resursa kojeg posjedujemo.

Nastavno na aktivnosti nabavke vozila vežu se i:

  •  projekti izgradnje sortirnice, koja je također sufinancirana EU sredstvima
  • projekt kompostane Metković, koja je prijavljena na sufinanciranje , a trenutno je u fazi ocjenjivanja prihvatljivosti sufinanciranja 
  • nabavka posuda za odvojeno skupljanje otpada, kojima će Grad Metković pokriti 100% svojih stanovnika sa infrastrukturom za odvojeno skupljanje otpada te zaista omogućiti smanjenje odloženih količina na Odlagalištu Dubravica.
Exit mobile version