Nova potpora za primarne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom

 

Objavljen je  Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Mjere potpore za koje se korisnici mogu prijaviti su sljedeće:

 • Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele
 • Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi
 • Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača
 • Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka
 • Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina
 • Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira

Uvjeti prihvatljivosti

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća upisana u Upisnik poljoprivrednika.

 • Za Mjeru 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele i Mjeru 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete:
 1. upis u Registar farmi
 2. upis grla u JRDŽ
 • Za Mjeru 3. Potpora uzgajivačima krmača, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete:
 1. upis u Registar farmi
 2. u JRDŽ na dan 30. 11. 2020. ima upisano najmanje 6 krmača
 3. imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine
 • Za Mjeru 4. Potpora proizvođačima jabuka, Mjeru 5. Potpora proizvođačima mandarina i Mjeru 6. Potpora proizvođačima krumpira, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete:
 1. podnijeli su Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod jabukama i/ili mandarinama i/ili krumpirom u 2020. godini
 2. stavili su na tržište:
 • za mjeru 4: u referentnom razdoblju od 1. 8. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 15 tona/ha jabuka
 • za mjeru 5: u referentnom razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarine
 • za mjeru 6: u referentnom razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 40 tona/2 ha krumpira
 1.  

Podnošenje zahtjeva za potporu

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a do 5. ožujka 2021. godine. Po podnošenju zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni zahtjev za potporu poštom do 5. ožujka 2021. (zahtjev za potporu mora biti poslan do navedenog roka) na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19«.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije