Gradonačelnik Milan: „Opet Most – opet pucanj u prazno“

 

Gradonačelnik Dalibor Milan reagirao je na jučerašnje priopćenje Mosta Metković u kojemu su se osvrnuli na nedavno izdanu građevinsku dozvolu za izgradnju višestambene zgrade u Ulici Ilije Bošnjaka.

Priopćenje gradonačelnika Milana prenosimo u cijelosti:

„Dana 22. veljače 2021. godine održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića na kojoj je usvojeno 11. točaka dnevnog reda, od kojih su posebno važne Suglasnost za prijavu na natječaj za ulaganja u DV Vid i program potpora u poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine u ukupnom iznosu 1.800.000,00 kuna. Ni na jednoj točki koja je bila predložena za raspravu i usvajanje vijećnici MOST-a se nisu uključili u raspravu, jer se vjerojatno ne razumiju u tematiku, ali zato kada su na red došla vijećnička pitanja, uvažena vijećnica MOST-a izašla je pročitati napisano pitanje o izdanoj građevinskoj dozvoli za izgradnju stambene zgrade u Ulici Ilije Bošnjaka s tim da je opet pokazala površnost i nerazumijevanje navedene problematike.

Nakon toga, MOST Metković objavio je „priopćenje za javnost“, tj. pamflet na koji sam se mogao samo nasmijati i slegnuti ramenima jer je vodstvo te stranke opet iskazalo potpuno neznanje o temi o kojoj se želi baviti, ali i već poslovični višak zločestoće.

Ispočetka nisam mislio odgovarati, ali sam ipak odlučio reagirati kako naši sugrađani ne bi propustili priliku još jednom vidjeti o kakvoj se to nekompetentnoj i malicioznoj družini radi – koja jedino zna podmetati noge svima drugima. Dobro je utvrditi gradivo.

Naime, vijećnici MOST-a moraju shvatiti i razumjeti da mi kao Gradska uprava u vođenju Grada Metkovića djelujemo isključivo i jedino u skladu sa Zakonima u okviru svojih ovlasti i nadležnosti, a  ne po željama pojedinaca i nekakvog kolektivnog mišljenja sa stranačkih klauzura, odnosno mišljenja samoprozvanih urbanista.

Prvo, Grad Metković je sudjelovao u postupku kao javno-pravno tijelo koje gospodari gradskim prometnicama, u ovom slučaju nerazvrstanom gradskom cestom, koja je oblikovna gradnjom u zadnjih pedeset i više godina, te ne može biti odgovorna za profile i širine na mjestima gdje su izgrađene zgrade stare više desetljeća (što se i vidi iz fotografije koju su priložili).

Nadalje, onaj tko se zalaže za red i zakonitost morao bi barem površno poznavati zakone, propise i prostorne planove, koji se donose na predstavničkim tijelima, a kojima prethodi postupak javne rasprave,  u kojoj naravno nikad nisu sudjelovali, nego su cijeli postupak sveli na tračeve i kavansko ogovaranje, što i priliči javno stvorenom imidžu koji su sami o sebi izgradili. Jer da išta od toga poznaju, ili da čak znaju čitati, vidjeli bi da su se o navedenom očitovala sva javnopravna tijela koja su zadužena za pitanja o kojima govore,  u zakonom propisanim rokovima, te da se izostanak očitovanja po proteku roka također smatra suglasnošću, sukladno Zakonu,  te da je druga infrastruktura – aglomeracija Metković dobila građevinsku dozvolu od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, što je projekt za koji se vole hvaliti da je njihov, a očito ne znaju u kojim ulicama će se ta infrastruktura graditi.

Važno je napomenuti da se člankom 34. st. 8. II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Metkovića („Neretvanski glasnik „ br. 2/20) dozvoljava ishođenje dozvole za građenje za višestambene građevine koje je moguće priključiti na postojeći sustav fekalne odvodnje, odnosno ako je za isti sustav izdana građevinska dozvola. Obzirom da je za projekt Sustava prikupljanja otpadnih voda aglomeracije Metković izdana građevinska dozvola, a u obuhvatu istog je i Ulica Ilije Bošnjaka,  samim tim predmetni projekt može ishoditi građevinsku dozvolu.

U svakom slučaju predmetna građevina koja bi se gradila sukladno izdanoj dozvoli svoju uporabljivost moći će postići nakon spajanja iste na izgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda u sklopu projekta Sustava prikupljanja otpadnih voda aglomeracije Metković.

Čudi me da, kad su već toliko pažnje posvetili nečemu o čema nemaju pojma, nisu uočili usku povezanost osoba koje se pojavljuju kao stranke ili nositelji prava, sa njihovim kandidatima na predstojećim lokalnim izborima, ali o tome možda nekom drugom prilikom.

Nakon svega pokazanog neznanja i nestručnosti možda je sada jasnije zašto sam kao gradonačelnik morao plaćati izgubljene sporove koje su vodili, i to u milijunskim iznosima zbog nezakonitih otkaza.

Iza svega se nazire i daljinski upravljač određenih osoba, koje se predstavljaju dušebrižnicima grada, a sami grade građevine bez dozvola i ostalih suglasnosti, za koje ne plaćaju zakonske obaveze, te je možda prilika da se i o tome povede računa.

Nadalje, prema I. Izmjenama i dopunama prostornog plana Grada Metkovića koji je, usput rečeno donesen 2015. godine, za vrijeme vladavine Mosta utvrđene su zone i pravila izgradnje u pretežito izgrađenom dijelu naselja kao i uvjeti u zonama koje nisu izgrađene ali imaju mogućost gradnje radi izgrađene osnovne infrastrukture; cesta, vodovod, napajanje električnom energijom, dostupnost javne rasvjete kao i odvoz otpada. Naravno određene su i neizgrađene zone gdje nije moguća gradnja bez izrade urbanističkih planova uređenja. U uvjetima za izgradnju u pretežito izgrađenom dijelu naselja nema ograničenja gradnje radi neriješene javne odvodnje oborinskih voda budući da bi jedna takva odredba praktički zabranila gradnju u cijelom Metkoviću.

Odmah po preuzimanju odgovornosti za upravljanje Gradom Metkovićem,  svjesni jednog od gorućih problema stanovnika grada Metkovića započeli smo rješavanje  pitanja viška oborinskih voda. Riješili smo dva mala podsustava u Zagrebačkoj ulici te uređenjem ulica Alojzija Stepinca i Jadranske šire područje od ONK Metković, Dječjeg vrtića Radost i osnovne škole Don M. Pavlinovića.

Itekako smo svjesni problema oborinske odvodnje na predjelu Slatine – Jelaševac na kojem se je stihijski gradilo. Shodno navedenom, pristupili smo izradi projektne dokumentacije za projekt Odvodnje viška voda na predjelu Slatine – Jelaševac  kojim se predviđa izgradnja kolektora oborinske odvodnje koji bi trebali sakupljati višak voda s površine od cca 16 hektara, dok bi kapacitet bio 430 litara u sekundi. Lokacijsku dozvolu dobili smo u ožujku 2019. godine, a od tada do danas u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi kolektora, što je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole, a dio čestica na trasi smo već i otkupili. Sredinom ove godine očekujemo ishođenje građevinske dozvole, a radove planiramo izvoditi paralelno s izgradnjom Sustava prikupljanja otpadnih voda aglomeracije Metković kada se radovi budu izvodili u navedenim ulicama.

Zaključno moram istaknuti da me žalosti činjenica da MOST opet pokazuje temeljno nerazumijevanje i neznanje. Opet MOST, opet pucanj u prazno.”

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan 

Podsjetimo, Most Metković jučer je objavio priopćenje u kojemu se osvrnuo na nedavno izdanu te po njima spornu građevinsku dozvolu za gradnju stambene zgrade u Ulici Ilije Bošnjaka. 

“Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, Ispostava Metković, izdao je u prosincu 2020. jednom investitoru građevinsku dozvolu za izgradnju objekta (21 stan, podrum, prizemlje i 4 kata) u Ulici Ilije Bošnjaka (predio Dućinovci) ukupne korisne površine više od 2000 metara četvornih, s 18 parkirnih mjesta u podzemnoj garaži i 14 na vanjskom parkiralištu.

Budući da je na dvjema posljednjim sjednicama Gradskoga vijeća usvojeno šest točaka Dnevnoga reda o organizaciji Civilne zaštite i procjeni opasnosti od različitih ugroza (požari, poplave, potresi, pandemije), uočili smo da je navedeno Rješenje protivno odredbama Prostornoga plana grada Metkovića. Konkretno, to područje je poplavljeno u kišnom dijelu godine, nema odvoda ni oborinskih ni fekalnih voda. Ulica Ilije Bošnjaka na najužem je dijelu široka 3,7 metara, što smanjuje vjerojatnost za brzu i učinkovitu intervenciju vatrogasnog vozila u slučaju ugroze, pogotovo jer ta ulica na svome kraju nema spoj na neku drugu prometnicu. Navedeni objekt bi na tome području podignuo visinu poplavnih voda i time još više ugrozio susjedne objekte.

Također, novi bi stanari svojim vozilima dodatno opteretili ionako slabo propusnu prometnicu i njezin neprimjeren spoj s Dubrovačkom ulicom na Platanu. Grad Metković, kao stranka u postupku, nije izjavio ni prigovor ni žalbu na spomenuto Rješenje, a g. Milan nije reagirao ni kao gradonačelnik ni kao građanin. Osim toga, umjesto da odgovori na pitanje vijećnice Gluščević, koja u Gradskom vijeću od 2017. godine zastupa vrlo velik broj građana, bahato ju upućuje na „neku drugu adresu“ na kojoj će dobiti odgovor. Gradonačelnik možda zaboravlja da je upravo on, kao gradonačelnik svim građanima, na toj i sličnim adresama trebao davno zatražiti odgovore na takva i slična pitanja, kako sam često voli reći „na dobrobit građana“. Nažalost, „dobrobit građana“ izgubila se u kaosu metkovskoga urbanizma. Grad bi se uvijek trebao očitovati prema svim novogradnjama koje na bilo koji način dovode u pitanje sigurnost građana i kvalitetu njihova života”, priopćili su iz Mosta. 

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content