Home Novosti Dubrovačko-neretvanska županija Održan sastanak uže radne skupine za izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma DNŽ

Održan sastanak uže radne skupine za izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma DNŽ

Na sastanku su sudjelovali predstavnici turističkih zajednica i biciklističkih klubova iz županije koji aktivno provode projekte u segmentu cikloturizma.

 

U sklopu izrade Operativnog plana razvoja cikloturizma Dubrovačko-neretvanske županije održan je virtualni sastanak uže radne skupine.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici turističkih zajednica i biciklističkih klubova iz županije koji aktivno provode projekte u segmentu cikloturizma. Izrađivači plana su predstavili konkretne prijedloge strateških usmjerenja Operativnog plana te se raspravljalo o konkretnim projektnim prijedlozima i dinamici izrade plana.
Sastanak je otvorio župan Nikola Dobroslavić koji je naglasio potrebu izrade strateškog dokumenta za razvoj segmenta cikloturizma u našoj županiji.

”Cikloturizam je u zadnje vrijeme u usponu te, osim klasične turističke ponude i ponude kulturnog turizma, moramo imati ispravan pristup i u razvoju i ovog segmenta aktivnog turizma”, naglasio je župan Dobroslavić.

Sastanak je moderirao Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more, a dogovoreno je da će se o nacrtu konačnog prijedloga Operativnog plana raspravljati polovinom sljedećeg mjeseca.

Opreativni plan za Dubrovačko neretvansku županiju izrađuje splitska tvrtka Micro project d.o.o., a financira se u okviru projekta MIMOSA iz programa INTERREG V-A Italija -Hrvatska 2014. – 2020.

 

 

Exit mobile version
Skip to content