Dolina Neretve predložena kao pilot područje za integraciju zdravstvene i socijalne skrbi

 

U Dubrovniku su održane radne konzultacije na temu strateškog planiranja razvoja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za period 2021-2027.

Sastanak su vodili predstavnici projektnog tima PUB HUB Medicinskog fakulteta na čelu s izv.prof.dr.sc. Aleksandar Džakula a koje je Ministarstvo zdravstva RH ugovorilo za usluge podrške u predmetnom procesu strateškog planiranja. Sastanku su nazočili i predstavnici Dubrovačko – neretvanske županije, Regionalne agencije DUNEA, Centara za socijalnu skrb Metković i Dubrovnik te Doma zdravlja Metković.

Prof. Džakula ukratko je predstavio glavne odrednice EU metodologije mapiranja potreba za investicijama u zdravstvu 2021.-2027. Naglašeni su novi zahtjevi Europske unije, u skladu s europskim politikama, posebice onima koje se odnose na zdravstvo (skrb u kući, skrb u zajednici, dostupnost zdravstvene zaštite, sigurnost pacijenta, dugotrajna skrb itd.) te sustav prema kojem će se pratiti napredak i razvoj investicija. Nadalje, raspravljalo se o definiranju potencijalnog projektnog pilot područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za potrebe provedbe koncepta integracije zdravstvene i socijalne skrbi te je za pilot projekt predloženo područje doline Neretve. Također, na sastanku je naglašena i važnost aktivnog uključivanja građana, civilnog društva te volontera u pružanju skrbi za potrebite.

Zamjenica župana, Žaklina Marević je pozdravila inicijativu i ideju integriranja socijalno – zdravstvenih usluga te smatra kako je važno povezivanje zdravstvene i socijalne skrbi naročito na razini zdravstvenih i socijalnih ustanova s ciljem racionalnog korištenja resursa za skrb pacijenata.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content