Izborni program Mosta Metković

 

Most je objavio svoj izborni program za Metković. Cijeli program može se vidjeti na poveznici, a u tekstu izdvajamo najzanimljivije dijelove.

Programski ciljevi razvoja Metkovića:

Metkovsko ljeto - baner
Mjesto tišine - Dan prvi- baner
 • stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj uz održivo upravljanje prirodnim resursima
 • unapređenje kvalitete života građana
 • infrastrukturni razvoj
 • Grad Metković – suradnik i prijatelj poduzetnika
 • Grad s učinkovitom i transparentnom upravom
 • socijalno osjetljiv i pronatalitetno orijentiran grad.

Strategija Mosta temelji se na gospodarskim i društvenim sektorima koje su podijelili u kategorije  učinkovita i transparentna uprava, gospodarstvo, poljoprivreda, turizam, urbanizam i infrastruktura, obrazovanje, predškolski odgoj, zdravstvena i socijalna skrb te sport i kultura.

Transparentna i učinkovita javna uprava

 • uvođenje savjetovanja s građanima koji bi sudjelovali u formiranju proračuna ili jednog dijela proračuna
 • svakodnevno prikazivanje na mrežnim stranicama Grada što činimo s novcima građana i koje račune plaćamo
 • u okviru gradske uprave ili javno-privatnim partnerstvom intenzivirati radnje na privlačenju sredstava iz EU fondova te pružati idejnu i savjetodavnu podršku gospodarskim subjektima i civilnom društvu prilikom aplikacije na EU fondove
 • uvođenje prijenosa sjednica Gradskoga vijeća uživo, dostavu materijala vijećnicima e-poštom i objavu dnevnog reda i materijala na mrežnim stranicama Grada
 • omogućavanje online prijava na sve natječaje koje objavi Grad
 • usklađivanje plaća gradske uprave s prihodom – nema povećanja prihoda nema ni povećanja plaća gradske uprave
 • planiranje terena za izgradnju zgrada kojima bi se riješilo pitanje stambeno nezbrinutih HRV-i
 • financiranje izgradnje Spomen sobe Domovinskog rata i pokretanje inicijative za izgradnju veteranskog centra.

Gospodarstvo

 • intenziviranje radnji za poslovne zone Dubravica i Meterezi kako bi već do kraja 2023. godine bile spremne za prihvat poduzetničkih pogona
 • planiranje dodatne poslovne zone pa i otkupom privatnog zemljišta
 • pokretanje gradnje poduzetničkog inkubatora kako bismo poduzetnicima početnicima smanjili troškove i olakšali ulazak na tržište
 • ukidanje prireza
 • smanjenje komunalnog doprinosa i naknade.

Poljoprivreda

 • značajnije poticanje udruživanja poljoprivrednika
 • pomoć u brendiranju poljoprivrednih proizvoda i proizvođača te povezivanju poljoprivredne proizvodnje s turističkom ponudom
 • financijska pomoć u okrupnjivanju zemljišta refundiranjem troškova (geodetski elaborat, porez na promet nekretnina) vlasnicima koji se odluče na okrupnjivanje
 • kanal uz nasip, koji je izgrađen za prikupljanje oborinskih voda, iskoristiti za navodnjavanje do iznalaženja boljeg rješenja
 • izgradnja puta uz kanal od Duvrata do Puta Narone te paralelna izgradnja puta po trasi vodovoda NPKLM
 • što brža realizacija poslovne zone Meterize u koju bi se smjestili odgovarajući prostori za skladištenje i trgovinu poljoprivrednim proizvodima
 • uvođenje mjera usmjerenih uređenju zapuštenoga poljoprivrednog zemljišta
 • dodjela državnoga poljoprivrednog zemljište obrazovnoj ili znanstvenoj ustanovi iz područja poljoprivrede.

Turizam

 • razvoj sportskoga turizma
 • brendiranje neretvanske kuhinje
 • poticanje što većega korištenja domicilnih poljoprivrednih proizvoda u restoranima
 • brendiranje Neretve kao posljednje delte Europe
 • poticanje razvoja cikloturizma
 • aktualiziranje izgradnje marine na staroj Neretvi
 • Lađarski dvori.

Urbanizam i infrastruktura

 • pokretanje izrade GUP-a
 • izgradnja UPU naselja Vid, Prud, desne strane, Pržina i poslovnih zona
 • financiranje procjene otpornosti zgrada na potres
 • vraćanje naplate parkiranja u centru grada
 • izgradnja većega broja parkirnih mjesta u centru, ispod površine (tunelska garaža od staroga kina prema crkvi sv.Ilije, garaža ispod igrališta NK Neretve)
 • rješavanje prometne “crne točke” na sjevernoj strani Lučkog mosta
 • izgradnja spojne ceste na A1 od Pruda do Novih Sela
 • izgradnja nogostupa do kraja Ulice Zrinskih i Frankopana
 • sufinanciranje ugradnje mikrosolara na javne i privatne krovove
 • rješavanje oborinske odvodnje u suradnji s Hrvatskim vodama koje upravljaju velikim dijelom sustava
 • sanacija i revitalizacija starih metkovskih kala-“skala”
 • uređenje i vizualno zaklanjanje kontejnera za prikupljanje otpada
 • donošenje mjera usmjerenih na uređenje zapuštenoga građevinskog zemljišta
 • izgradnja pristupka u Prudu

Obrazovanje i predškolski odgoj

 • proširenje mjere koju smo uveli za obitelji s četvero i više djece na sve obitelji s djecom (sufinanciranje režijskih troškova, vode, čistoće, interneta, parkinga, članarina sportskim udrugama)
 • smanjenje cijene dječjeg vrtića na 250,00 kuna za 10-satni boravak
 • aktualiziranje dogradnje ili izgradnje osnovnih škola kako bi ih osposobili za jednosmjenski rad s obzirom da od 2021. postoji mogućnost financiranja iz EU fondova
 • omogućavanje visokoškolskog obrazovanja u Metkoviću
 • sufinanciranjem kamate na kredit i drugim mjerama iznaći rješenja za povoljniju cijenu stanova za mlade obitelji pri stjecanju prve nekretnine
 • otvaranje Centra izvrsnosti za nadarene učenike
 • uvođenje besplatnog autobusnog prijevoza do Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića, prilagođen trajanju nastave, za učenike iz ulica Put Vida, Norinske, Marka Marulića.

Zdravstvena i socijalna skrb

 • sufinanciranje stambenog zbrinjavanja medicinskih kadrova za Dom zdravlja i dnevnu bolnicu
 • omogućavanje redovnog financiranja specijalizacija
 • rad na realizaciji Hitnog vanbolničkog prijema u Metkoviću
 • reaktiviranje Zaklade Iva Petrušić na koju bi se postupno prenijeli svi socijalni programi Grada, a stalni izvor financija Zaklade dijelom osigurati dodjelom tržišno vrijednih gradskih nekretnina Zakladi
 • uvođenje gradske kartice za umirovljenike, osobe s invaliditetom i radno nesposobne
 • uvođenje mjera sufinanciranja troškova vodoopskrbe, odvoza otpada, Metkom interneta i parkinga za umirovljenike
 • sufinanciranje naknade osobama koje imaju status njegovatelja
 • uvođenje mjesečnog dodatka osobama s invaliditetom
 • sufinanciranje izvanškolskih aktivnosti djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Kultura i sport

 • veće sufinanciranje kulturnih udruga i programa
 • formiranje volonterskoga tijela koje će planirati kulturne aktivnosti i događaje, a estradne događaje prepustiti Turističkoj zajednici
 • izgradnja sportskoga centra uz izmještanje igrališta NK Neretve iz centra grada
 • izgradnja sportske dvorane na desnoj strani grada u sklopu proširenja zgrade osnovne škole s obzirom da će se iz EU fondova otvoriti mogućnost gradnje osnovnih škola
 • poticanje realiziranja ideje o gradnji vodenog parka s bazenom u luci Metković
 • postupno ukidanje članarina u sportskim klubovima mlađim uzrastima na način da troškove financira Sportska zajednica.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content