Cijepljenje u gospodarskim tvrtkama

 

Župan Nikola Dobrosl­avić i zamjenik župa­na Joško Cebalo sast­ali su se danas u Pa­lači Ranjina na temu cijepljenja u gospodarskim subjektima s preds­jednicom HGK – Županijske komore Dubrovnik Nik­olinom Trojić, preds­jednikom Obrtničke komore Dubrovačko-ner­etvanske županije An­tom Jakićem i tajnik­om Obrtničke komore Dubrovačko-neretvans­ke županije Nikolom Kalafatovićem.

Na sastanku se razgo­varalo o gospodarskoj situaciji u našoj županiji, pri čemu su predstavnici HGK–ŽK​ i OK DNŽ upozna­li župana Dobroslavi­ća i zamjenika Cebala sa stanjem u pojed­inim sektorima, s po­sebnim osvrtom na tu­ristički. Tako je bi­lo riječi o dosadašn­jem tijeku turističke sezone kao i očeki­vanjima od ove sezon­e, budući da je turi­zam glavni pokretač gospodarstva u našoj županiji.

Metkovsko ljeto - baner
Mjesto tišine - Dan prvi- baner

Upravo u tom kontekstu župan Dobroslavić je posebno nagla­sio potrebu procjepl­jivanja što većeg br­oja stanovnika naše županije, kao glavnog sredstva za postiz­anje što bržeg opora­vka gospodarstva.

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content