Odluka o izboru temeljem provedenog natječaja

 

Na temelju članka 26. Statuta Ustanove za kulturu i sport Metković i članka 6. stavka 5. Pravilnika o radu Ustanove za kulturu i sport Metković, Upravno vijeće Ustanove za kulturu i sport Metković, na svojoj XXXVII. sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O IZBORU TEMELJEM  PROVEDENOG NATJEČAJA

 

I. Temeljem Natječaja za prijam djelatnika/ce na radno mjesto „Domar/ kućni majstor“ na neodređeno vrijeme s probnim rokom 6 mjeseci u Ustanovi za kulturu i sport Metković, objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Ustanove, mrežnim stranicama Ustanove (www.metkovic.hr) i Slobodnoj Dalmaciji 22. srpnja 2021. godine., na prijedlog ravnateljice Ustanove, a nakon provedenog razgovora sa kandidatima donesena je odluka o izboru kandidata.

II. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci za radno mjesto „Domar/ kućni majstor“ – jedan (1) djelatnik/ca izabran je kandidat: Josip Tomić, Nikole Tesle 23, 20350 Metković, OIB:78647120368.

III. Na temelju odluke o izboru, ovlašćuje se ravnateljica Ustanove s izabranim kandidatom sklopiti  ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci.

 

Predsjednik upravnog vijeća

  Ivica Kuran, dipl. iur. v.r.

                                                                                                           

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content