Započeo je popis stanovništva

 

Danas je započela provedba prvoga digitalnoga popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj.

Prva faza (SAMOPOPISIVANJE) s pomoću sustava e-Građani trajat će do 26. rujna 2021., a nakon nje uslijedit će druga faza (TERENSKO POPISIVANJE), koja će trajati od 27. rujna do 17. listopada 2021.

Metkovsko ljeto - baner
Metkovsko ljeto - baner

Popis je najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje, koje obuhvaća tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove, a njegova priprema, organizacija i provedba propisane su Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. Podaci koji se prikupljaju Popisom 2021. nužni su za provedbu raznih gospodarskih, socijalnih, demografskih, razvojnih i drugih politika te znanstvenih istraživanja. Kvalitetno planiranje i odlučivanje može se provoditi samo na temelju aktualnih službenih statističkih podataka. Cilj Popisa 2021. jest utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Ovogodišnji Popis jedinstven je u odnosu na sve dosadašnje po načinu prikupljanja podataka. Za razliku od dosadašnjih popisa stanovništva, za koje su se podaci prikupljali na tiskanim obrascima, za Popis 2021. podaci se prikupljaju digitalno. Popis 2021. provodi se prema stanju na dan 31. kolovoza 2021., što se smatra referentnim trenutkom Popisa. Popisuju se državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te osobe koje u referentnom trenutku Popisa 2021. imaju boravište u Republici Hrvatskoj. Svi individualni podaci prikupljeni Popisom statistički su povjerljivi i službena su tajna te se objavljuju isključivo u zbirnom obliku u skladu sa Zakonom o službenoj statistici.

 Prvi digitalni Popis 2021. provodi se u dvije faze, od kojih je prva faza samopopisivanje, a druga faza terensko popisivanje. U fazi samopopisivanja od 13. do 26. rujna 2021. građani će moći samostalno popisati sebe i sve članove svoga kućanstva prijavom u elektronički sustav e-Građani. Pravilo samopopisivanja jest jedna vjerodajnica − jedno kućanstvo, što znači da ako se i više članova u kućanstvu koristi sustavom e-Građani, samo jedan član kućanstva popisuje ostale članove kućanstva, kućanstvo i stan. Takav način samopopisivanja omogućuje sigurnu i naprednu digitalnu komunikaciju s građanima, u vrijeme kada im to najviše odgovara.

U drugoj fazi terenskoga popisivanja od 27. rujna do 17. listopada 2021. na teren izlaze popisivači koji će, u osobnom intervjuu sa stanovništvom i s pomoću elektroničkih uređaja, popisati sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale. Situacija nastala zbog pojave bolesti COVID-19 postavila je mnoge izazove u gotovo svim društveno-ekonomskim područjima, pa tako i u provedbi Popisa 2021. Državni zavod za statistiku provodit će Popis 2021. uz poštivanje preporuka i mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Pozivamo sve građane Republike Hrvatske da iskoriste mogućnost samostalnog popisivanja prijavom u sustav e-Građani, od 13. do 26. rujna 2021., te tako podrže uspjeh prvoga digitalnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova, koji je iznimno važan za cijelu Republiku Hrvatsku.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content