Dani mandarina: održana predavanja o bogatstvu bioraznolikosti doline Neretve i Europskom zelenom planu

 

U sklopu manifestacije Harmonija jeseni u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi u Opuzenu održano je više predavanja o bioraznolikosti doline Neretve, obuhvaćene pod tradicionalnim Danima mandarina.

Predstavnice Regionalne agencije DUNEA Petra Popović i Antonija Odak, održale su 14. listopada u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi u Opuzenu predavanje na temu „Bioraznolikost kroz EU prioritet-Europski zeleni plan“. Predavanje je bilo namijenjeno učenicima i profesorima škole u sklopu aktivnosti EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije.

Metkovsko ljeto - baner
Mjesto tišine - Dan prvi- baner

Učenici su imali priliku upoznati se s prioritetom Europske unije tj. Europskim zelenim planom, njegovom ulogom, ciljevima, kao i problematikom klimatskih promjena i bioraznolikosti. Istaknuta je važnost zaštite bioraznolikosti i obnove ekosustava u svrhu suzbijanja učinaka klimatskih promjena i ekonomičnog korištenja resursa. Također, predstavljena je Strategija Europske Unije za bioraznolikost do 2030. godine, čiji središnji element, plan za obnovu prirode, pomaže u zaustavljanju propadanja kopnenih i morskih vrsta sa svrhom povratka u prvobitno tj. zdravo stanje.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije predstavila je područje doline rijeke Neretve sa stanovišta zaštite prirode predstavlja iznimno značajno i važno područje u smislu vrijednosti sveukupne bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti. Važnost i značaj područja delte Neretve u smislu zaštite prirode prepoznato je na međunarodnoj, europskoj te nacionalnoj razini.

Dolina rijeke Neretve prepoznata je kao Ramsar područje – močvara od međunarodne važnosti. Cilj Ramsarske konvencije je očuvanje vlažnih staništa na Zemlji koja su od presudne važnosti za opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica od kojih čovjek ima mnogostruke koristi i u određenoj mjeri ovisi o njima. Konvencija o vlažnim staništima (Ramsarska konvencija) donesena je 02. veljače 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru.

Također, područje Neretve je prepoznato na međunarodnoj razini kao dio ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve značajno za očuvanje stanišnih tipova i vrsta (HR5000031) te područje očuvanja značajno za ptice (HR1000031) proglašena su Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/2019).
Na području Neretve nalazi se sedam područja zaštićenih sukladno Zakonu o zaštiti prirode u kategorijama ornitoloških (Prud, Orepak, Pod Gredom, Modro oko i jezero Desne, Kuti) i ornitološko-ihtiološkog rezervata (Ušće Neretve) te značajnog krajobraza Predolac-Šibenica. Njihova važnost očituje se u tipovima staništa, kao što su močvare, tršćaci i šaševi te šumske površine, koji predstavljaju stanište velikom broju različitih vrsta biljaka i životinja.

U području Neretve nalazi se i jedan zaštićeni mineral Kamene kugle u Općini Pojezerje.
Prepoznati prirodni resursi neretvanskog kraja su: vodno bogatstvo, šume, plodno tlo, povoljan geografski položaj, karakteristična klima i pjeskovita morska obala. Kao izrazita specifičnost delte Neretve, nastale ljudskim djelovanjem, odnosno melioracijom, ističe se jendečki krajobraz, jedinstven krajolik obradivih površina ispresijecanih vodenim kanalima.

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content