Zaklada hrvatskih branitelja dodjeljuje potpore za obrazovanje

 

Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja raspisao je natječaj za potporu za obrazovanje za preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije.

Potpore za obrazovanje dodjeljuju se djeci smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeci nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata, dragovoljcima iz Domovinskog rata, hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, djeci dragovoljca iz Domovinskog rata i djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru za akademsku godinu 2021./2022.

Mjesečni iznos potpore za studente iznosi 500,00 kuna, a naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.

Potpora se dodjeljuje u slijedeće četiri kategorije:

  • Kategorija A2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za djecu smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata;
  • Kategorija B2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za izvrsnost;
  • Kategorija C2 – potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija za studente slabijega socioekonomskog statusa;
  • Kategorija E – naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (sveučilišnih i specijalističkih).

Svi kandidati (uključujući i korisnike potpore za akademsku godinu 2020./2021.) su dužni dostaviti pisane prijave za dodjelu potpore za obrazovanje na posebnim obrascima (A2, B2, C2, ili E) koji se mogu pribaviti s mrežne stranice Zaklade www.zaklada-branitelja.hr  na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/ te  u Područnom odjelu Dubrovnik na adresi Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 41 (020/311 091 – email dubrovnik@branitelji.hr) ili na adresi Metković, Kralja Zvonimira 22 (020/690 040 –  e mail metkovic@branitelji.hr ).

Prijave na Natječaj podnose se zaključno s 23.11.2021. godine na adresu:

ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb (s naznakom – Natječaj za potporu za obrazovanje)

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije