Voda u Vidu i Prudu ispravna za piće

 

Prema dostavljenim rezultatima Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, u uzorcima vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže sa izvorišta Prud (uzorci uzeti iz vodovodne mreže u naselju Vid i naselju Prud) izmjerene vrijednosti mutnoće su ispod graničnih vrijednosti. 

Izmjerene vrijednosti mutnoće su ispod zadanih graničnih vrijednosti te ti uzorci zadovoljavaju maksimalno dozvoljene koncentracije parametara propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (“Narodne novine”, broj 125/17, 39/20) što se tiče mutnoće.

dina_baner
Zemlja loših

Vodovod Metković konstantno prati stanje na čitavom području vodoopskrbne mreže, uzorkuje se konstantno svaki dan i korisnici će o svim eventualnim promjenama biti pravovremeno obaviješteni.

U uzorcima vode iz izvorišta Doljani (svi ostali dijelovi vodoopskrbnog sustava grada Metkovića osim naselja Prud i Vid) svi parametri udovoljavaju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.   

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content