Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je izradila Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve.

Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže donosi se na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br.  80/19).

Ane Paška_ baner
prica-o-leptirza baner
Kaskader_ baner

Javni uvid u dokumentaciju, koja obuhvaća postupak donošenja Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve, održat će se u razdoblju od 29. prosinca 2021. godine do 28. siječnja 2022. godine u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije – Izdvojeni ured Opuzen, Zrinsko-Frankopanska 1, 20355 Opuzen (1. kat) od 8 do 12 sati svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka).

Javno izlaganje održat će se 13. siječnja 2022. godine (četvrtak) u Gradskom kulturnom središtu Metković, Ulica Stjepana Radića 1, 20350 Metković  s početkom u 11 sati.

Za vrijeme trajanja javnog uvida prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se, zaključno s danom završetka javnog uvida, na sljedeće načine:

  • upisivanjem u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida;
  • dostavom u pisanom obliku na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, s naznakom „Javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja Delta Neretve“;
  • na e-mail: info@zastita-prirode-dnz.hr.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnom uvidu.

Plan upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže je strateški dokument javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji se donosi za razdoblje od deset godina uz mogućnost izmjene i/ili dopune nakon pet godina. Provodi se kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja zaštićenog područja. Iako je to upravljački dokument javne ustanove, sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u zaštićenom području dužne su se pridržavati plana upravljanja.

Plan upravljanja sadrži analizu stanja zaštićenog područja, određene ciljeve upravljanja i aktivnosti za njihovo postizanje, pokazatelje provedbe plana i upravljačke zone zaštićenog područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

U delti Neretve sedam lokaliteta zaštićeno je sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019) u kategorijama posebnog ornitološkog rezervata (Pod Gredom, Prud, Orepak, Modro oko i jezero Desne, Kuti),  posebnog ornitološko-ihtiološkoga rezervata (Ušće Neretve) te značajnog krajobraza (Predolac-Šibenica).

Područje ekološke mreže Delta Neretve značajno za očuvanje stanišnih tipova i vrsta te područje očuvanja značajno za ptice proglašena su Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/2019). Ekološka mreža sustav je međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i bioraznolikosti.

Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve možete pronaći na poveznici:

Ljubazno molimo potvrditi dolazak na javno izlaganje putem e-maila: atutavac@zastita-prirode-dnz.hr zaključno do 12. siječnja 2022. godine (srijeda) do 12.00 sati.

VAŽNA NAPOMENA!

S obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu bolešću COVID-19 za vrijeme trajanja javnog uvida, svi sudionici obvezni su predočiti važeću EU COVID potvrdu ili negativan nalaz BA testa (unutar 48 sati) ili negativan nalaz PCR testa (unutar 72 sata) ili odgovarajuću potvrdu o preboljenju te su se obavezni pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content