Napreduju radovi na dogradnji Dječjega vrtića Radost, obišao ih gradonačelnik Milan

Gradonačelnik Dalibor Milan obišao je radove na projektu rekonstrukcije i dogradnje Dječjega Vrtića Metković na desnoj strani grada, koji napreduju planiranom dinamikom.

 

Gradonačelnik Dalibor Milan obišao je radove na projektu rekonstrukcije i dogradnje Dječjega Vrtića Metković na desnoj strani grada, koji napreduju planiranom dinamikom.

Planirani završetak radova na samome vrtiću je za dva mjeseca, nakon čega započinje izgradnja igrališta te opremanje vrtića, koji će za vrtićane biti spreman na početku nove pedagoške godine.

Kako je istaknuo gradonačelnik Milan, ovaj projekt riješit će dugogodišnji problem liste čekanja za upise u vrtić.

„Iako smo na taj problem djelomično odgovorili adaptacijom triju boravišnih prostorija u Središnjem dječjem vrtiću, zahtjevi za korištenjem usluga Dječjega vrtića Metković postali su još i veći otkako smo smanjili učešće roditelja u cijeni vrtića za 150, odnosno, 100 kuna ovisno o programu koji djeca koriste. Uz pojačan interes za upise u vrtić, promijenile su se i potrebe roditelja koji sada više trebaju dugi, 10-satni program, a pojavila se i potreba za dvosmjenskim radom što, također, zahtjeva nove smještajne kapacitete. Dugoročno rješenje svih ovih problema pronašli smo u dogradnji Dječjega vrtića Radost“, kazao je Milan.

Rekonstrukcijom ‘Dječjeg vrtića ‘Radost’ zadržavaju se postojeći gabariti građevine, a projekt uključuje dogradnju:

  • jednog boravka za djecu jasličkog uzrasta (1-3 godine)
  • dva boravka za djecu vrtićke dobi (3-7), s pratećom sadržajima
  • višenamjensku dvoranu
  • novo dječje igralište koje će se opremiti prigodnim elementima za igru
  • izgradnja novoga ulaza u vrtić sa sjeverne strane, izgradnja hodnika prema istočnoj strani koji je poveznica s postojećim prostorijama te hodnika prema zapadnoj strani gdje su smještene novoprojektirane prostorije

Dograđeni dio iznosi ukupno brutto 650,59, m², nakon čega će ukupna brutto površina cijelog objekta biti 1038,19 m². Ukupna vrijednost radova je 4.902.938,11 kn (sa PDV-om), a za opremanje vrtića osigurano je 1,2 milijuna kuna.

„Najveća vrijednost ovoga projekta je svakako povećanje kvalitete obrazovanja od najranije dobi te tako i ulaganje u budućnost,  na čemu kontinuirano radimo. U skladu s tim, rekonstruirali smo i Područni Dječji vrtić u Vidu, a svoje novoobnovljene prostorije vrtićani koriste od početka tekuće pedagoške godine“, kazao je Milan.

U videoprojekciji pogledajte kako će izgledati Dječji vrtić Radost nakon završetka projekta dogradnje i rekonstrukcije. 

Exit mobile version
Skip to content