Obavljeno drugo redovito ispitivanje kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije

 

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 31. svibnja do 10. lipnja 2022. godine.

Uzorci mora na svih 121 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Biba_baner
Đani Maršan-baner

More je na 118 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na plažama Ispod Zidina i Hotel Port 9 u Korčuli te Tehnička radiona Ploče u Pločama ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content