Home Sport Objavljen je Javni poziv za prijem trenera u Akademiju NK ‘Neretva’

Objavljen je Javni poziv za prijem trenera u Akademiju NK ‘Neretva’

Na službenoj Facebook stranici NK Neretva objavljen je Javni poziv za prijem trenera u Akademiju NK 'Neretva.

 

Na službenoj Facebook stranici NK Neretva objavljen je Javni poziv za prijem trenera u Akademiju NK ‘Neretva.

Prijave se podnose do 20. srpnja, a svi kandidati koji zadovoljavaju kriterije bit će pozvani na razgovor. Potrebne uvjete te opis poslova pročitajte u tekstu Javnoga poziva, kojega objavljujemo u cijelosti.

Javni poziv za prijem trenera u Akademiju NK “Neretva”

Opis poslova:

 • Realizacija godišnjeg programa rada za datu kategoriju
 • Organiziraju i realiziraju treninge i utakmice svoje kategorije
 • Redovito prisustvuju sastancima stručnog dijela Akademije
 • Redovito održavaju informativne sastanke sa roditeljima (starateljima) polaznika
 • Poštuju sve zahtjeve voditelja Akademije pogona vezane za provedbu stručnih programa rada
 • Za svaki trening pišu pismenu pripremu treninga na odgovarajućem obrascu
 • Za svaku utakmicu dužni su uraditi analizu utakmice na odgovarajućem obrascu
 • Vode evidenciju prisustva polaznika svoje kategorije
 • Vođenje svih izvještaja u Sportimus aplikaciji koju klub provodi
 • Kontroliraju higijenu opreme, osobnu higijenu i higijenu prostorija koje koristi određena kategorija
 • Redovito održavaju komunikaciju sa koordinatorom ovog segmenta kluba
 • Podnose izvješća o radu voditelju Akademije kojem odgovaraju za svoj rad

Uvjeti za radno mjesto:

 • Minimalno valjana UEFA “Pro “, “A“,“B”, ili “C” licenca
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 1 godina
 • Sposobnost za timski rad
 • Sposobnost planiranja i organiziranja
 • Poznavanja rada na računalu MS Office paket (Word, Excel, Power Point)
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika

Potrebno je da kandidati dostave CV sa pratećim pismom te dokaze o ispunjavanju uvjeta. Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na adresu: NK “Neretva” Sportska 1 20350 Metković. sa naznakom “Prijava na javni poziv “– za trenera u Akademiji NK “Neretva – Metković“ ili elektronskim putem na email: neretvank@gmail.com . Kandidati koji zadovoljavaju navedene kriterije će biti pozvani na razgovor. Razmatranje pristiglih prijava će izvršiti Uprava kluba sa voditeljem Akademije. Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 20.07.2022.godine.  Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Svi kandidati čije su prijave  potpune i pravodobne bit će putem e-maila obaviješteni o rezultatima ovog Javnog poziva.

 

Exit mobile version
Skip to content