Prestanak onečišćenja mora na plaži Duboka

Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

 

Nakon kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži  Duboka u Slivnom, tijekom osmog ciklusa ispitivanja mora  prema županijskom Programu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje 24. i 25. kolovoza 2022. godine.

Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

Uzorkovanje mora ponoviti će se u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

Exit mobile version
Skip to content