Analize opravdanosti Logističko–distribucijskog centra za voće i povrće

 

Dubrovačko neretvanska Županija, u suradnji s DUNEA-om, Povjerenstvom za mandarine i dionicima s područja doline Neretve već duže razdoblje radi na realizaciji ideje logističko – distribucijskog centra (LDC) za voće i povrće.

Na terenu je prepoznata potreba za odgovarajućom infrastrukturom koja bi ojačala pregovaračku moć i unaprijedila tehnološku učinkovitost, položaj u lancu vrijednosti i sveukupnu konkurentnost lokalne proizvodnje, te se u tom smjeru ulažu napori kako bi se pronašlo najbolje moguće rješenje.

dina_baner
Zemlja loših

U travnju 2022. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1 izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Predmet tog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

Županiji se tim pozivom otvara mogućnost prijave LDC projekta kao lokalne infrastrukture sa sljedećim uvjetima:

 • Prije predaje završnog zahtjeva za nadoknadu sredstava korisnik mora dokazati da je na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminirajućoj osnovi sklopio Ugovore s korisnicima infrastrukture od kojih je najmanje jedan proizvođačka organizacija iz sektora voća i povrća.

Ova odredba ukazuje na nužnost postojanja udruženja proizvođača u proizvođačku organizaciju iz sektora voća i povrća. Prilikom prijave projekta potrebno je dostavit skupnu izjavu poljoprivrednih proizvođača. Ukoliko bi se na terenu pokazala inicijativa, kapacitet i mogućnost ovakvog udruživanja u skladu sa zadanim kriterijima za registraciju takve vrste organizacije (minimalni broj članova proizvođača je 7, minimalna vrijednost godišnje utržive proizvodnje 3.000.000,00HRK), Županija je voljna pružiti potporu u procesu registracije.

Za LDC projekte lokalne infrastrukture najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektu iznosi do 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta. Ostalih 30%, kao i udio neprihvatljivih troškova koji bi se pokazao Studijom izvedivosti, Županija predlaže da sufinancira proizvođačka organizacija kojoj će bit predano upravljanje Centrom. Ukoliko bi se postigao ovakav dogovor, Županija je voljna snositi troškove pripreme dokumentacije (Studija izvedivosti, glavni projekt s troškovnicima radova, ishođenje građevinske dozvole).

Projekt ima tehnološke cjeline (u skladu s vrstom i količinama proizvoda koje će ulaziti u pogon LDC-a):

 • skladištenja od minimalno 3.000 tona do maksimalno 5.000 tona
 • prijema proizvoda i doradbeno – logističkog prostora (pranje, čišćenje, sortiranje i pakiranje), a sukladno skladišnom kapacitetu i potrebama dorade proizvoda,
 • primarne prerade voća i/ili povrća, isključivo kako bi se smanjili gubitci te se iskoristili proizvodi nestandardizirane kvalitete i smanjio otpad od hrane
 • vrijednost komponente primarne prerade voća i/ili povrća ne smije prelaziti više od 2,5 % od vrijednosti izgradnje i opremanja objekta;

Centri će se graditi prema odgovarajućem standardu energetske učinkovitosti i uključivat će proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Kako bi se utvrdila opravdanost ovakvog ulaganja, i usklađenost s Pozivom, DNŽ, u suradnji s DUNEA-om, je naručila izradu Preliminarne Analize opravdanosti Logističko – distribucijskog centra za voće i povrće Opuzen, koju je izradilo Sveučilište u Dubrovniku. Prorektor Sveučilišta, izv. prof. dr. sc Nebojša Stojčić istu je predstavio, te prenosimo sažetak analize:

 • Predmet analize studije je opravdanost i izvedivost ulaganja u izgradnju logističko-distributivnog centra za voće i povrće u dolini Neretve, na području grada Opuzena.
 • U potencijalnom projektnom prijedlogu nositelj projekt bila bi DNŽ, grad Opuzen bi sudjelovao kao projektni partner, uz donaciju zemljišta za izgradnju objekta.
 • Kao najznačajnije prepreke konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u dolini Neretve identificirani su usitnjenost posjeda, neuređeni zemljišno-knjižni odnosi obradivih zemljišta, nedostatak kapaciteta za preradu, negativna međunarodna gospodarska kretanja te niske otkupne cijene.
 • Analiza provedena u studiji sugerira kako u dolini Neretve postoji potreba za izgradnjom komunalne infrastrukture koja bi djelovala potporno u unaprjeđenju konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje
 • Glavna prepreka uspješnoj prijavi projektnog prijedloga je nepostojanje udruženja proizvođača u sektoru voća i povrća. Inicijativa od strane DNŽ postoji, no u trenutku izrade studije izrađivaču i svim kontaktiranim dionicima nisu bile poznate informacije o spremnosti za osnivanje proizvođačke organizacije koja bi okupljala proizvođače voća i povrća na području doline Neretve, kao ni spremnost sudjelovanja u troškovima investicije. U takvoj atmosferi vrlo je rizično upustit se u projektiranje glavnog projekta budućeg objekta LDC-a.
 • Spoznaje stečene tijekom izrade studije ukazuju kako aktualni Poziv samo djelomično odgovara na izazove lokalnih proizvođača što dovodi u pitanje opravdanost predloženog modaliteta izgradnje i opremanja LDC kao i njegovu naknadnu financijsku održivost.

Za gradnju i uspostavljanje lokalnog-distribucijskog centra za voće i povrće u dolini Neretve, čija je primarna namjena skladištenje i to u obimu od minimalno 3.000 tona, nema dovoljnog interesa od strane domaćih proizvođača te je sam projekt neodrživ.

Međutim, pokazano je da postoji interes i potreba za unaprjeđenjem sustava proizvodnje, poticanje prerade te uspostavljanje znanstveno-edukativnog pristupa kako bi se podigla kvaliteta proizvoda u lancima vrijednosti. Stoga će regionalna i lokalna samouprava nastojati razvijati projekte koji doprinose navedenom te potiču neka nova rješenja za povećanje kvalitete proizvodnje te eventualne prerade.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content