Objavljen Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Metkovića

 

Dana 15. rujna 2022. godine sa službenoj web stranici Grada Metkovića objavljen je Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Metkovića i njihovih zamjenika, zajedno sa potrebnim obrascima.

Savjet mladih Grada Metkovića ( u daljnjem tekstu: Savjet mladih) osniva se kao savjetodavno tijelo Grada Metkovića, a u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Metkovića.

dina_baner
Zemlja loših

Za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Metkovića koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Prijedlozi kandidata za članove/zamjenike članova Savjeta mladih s dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu: Grad Metković, Odbor za izbor i imenovanja, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s naznakom Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Metkovića“ u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Metkovića.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content