Obavijest o načinu korištenja usluga Veteranskog centra Ministarstva hrvatskih branitelja

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija provodi projekt Uspostave veteranskih centara u Republici Hrvatskoj kojim je obuhvaćena izgradnja, uređenje i opremanje četiri veteranska centra – u Šibeniku, Sinju, Petrinji i Daruvaru.

Uspostava veteranskih centara u Hrvatskoj je jedan od najvažnijih strateških projekata za poboljšanje kvalitete življenja braniteljsko-stradalničke populacije. Prvi veteranski centar u Hrvatskoj otvoren je u lipnju 2022. u Šibeniku, a krajem siječnja 2023. s radom je počeo i veteranski centar u Sinju. Oba veteranska centra sadrže terapijski bazen, nogometno, košarkaško i tenisko igralište, boćalište, spomen-sobu, kapelicu, teretanu, dvoranu za fizikalnu rehabilitaciju te prostore za radnu terapiju, a sadržaje i usluge oba centra može koristiti sveukupno više od 5000 korisnika na godišnjoj razini za dnevne i višednevne rehabilitacije. U veteranskim centrima se pružaju usluge psihosocijalne pomoći i podrške, kineziološkog programa i fizikalne rehabilitacije, radne terapije, rekreacijsko-sportske usluge, duhovne obnove, program očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata, primarne pravne pomoći iz područja braniteljskih prava, suradnje s udrugama na pružanju izvaninstitucionalnih usluga te očuvanja i promicanja zdravog načina života. Potencijalni korisnici usluga veteranskih centara mogu biti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji hrvatskih branitelja te smrtno stradalog, nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi i civilne žrtve Domovinskog rata, kao i osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija, stradali pirotehničari te članovi njihove uže i šire obitelji.

Ane Paška_ baner
prica-o-leptirza baner
Kaskader_ baner

Veteranski centar pruža mogućnost korištenja usluga kroz program smještaja ili boravka. Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana, dok program boravka podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka, bez noćenja u centru.

Postupak se pokreće po zamolbi korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika na posebnim obrascima (Obrazac 1 ili Obrazac 2) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu: Veteranski centar – Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb (kontakt telefon: 01/3657-999).

Uz zamolbu korisnik treba priložiti:

  1. presliku osobne iskaznice
  2. potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza
  3. medicinsku dokumentaciju koju posjeduje i
  4. prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno Stručno povjerenstvo za korisnike smještaja u Veteranskom centru.

Potencijalni korisnici Veteranskog centra obrasce mogu preuzeti u Područnom odjelu Ministarstva hrvatskih branitelja u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41 (kontakt telefon: 020/311-091, e-mail: dubrovnik@branitelji.hr) ili Područnom odjelu u Metkoviću, Kralja Zvonimira 22 (kontakt telefon: 020/690-040, e-mail: metkovic@branitelji.hr.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content