Stanje radova na projektu Aglomeracije Metkovića

 

Tvrtka Metković d.o.o., nositelj projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković“, želi svoje sugrađane, kao i opću javnost redovito obavještavati o tijeku radova na spomenutom projektu.

U periodu od 13. ožujka  do 26. ožujka 2023. tvrtka COMSA, izvođač radova, dostavila je stanje radova na gradilištu točnije izvještaj o izgradnji sustava javne odvodnje na području Aglomeracije Metković i vodoopskrbne mreže.

Metkovsko ljeto - baner
Mjesto tišine - Dan prvi- baner

Radovima je trenutno zahvaćeno 18 ulica te 3 crpne stanice.

U Ulici Zrinjskih i Frankopana obavljena je priprema tamponskog sloja, ispitivanje zbijenosti i asfaltiranje dionica asfaltom AC16 surf debljine 6 cm dok je u Ulici Eugena Kvaternika obavljena postava LŽ kanalskih poklopaca te postava LŽ škrinjica vodovodnih priključaka.

Priprema nosivog tamponskog sloja obavljena je na Mileževcu dok su se u Ulici Kneza Trpimira izvodili radovi na izgradnji kolektora GRP DN250mm gdje je izvedeno 35m kolektora i 3 RO te 6 kućnih priključaka odvodnje.

U Mostarskoj ulici izvodili su se radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda PEHD DN160mm ukupne duljine 124m vodovoda s 8 kućnih priključaka vodovoda, 4 ogranka vodovoda te 1 hidrantom, a obavljena je i sanacija propuštanja ugradnjom stentova.

Radovi su se odvijali i u Ulicama sv. Ćirila i Metodija  gdje je obavljena sanacija DTK kabela i zdenaca. Dok su u Ulici Marka Marulića započeti  radovi na izgradnji kolektora DN250mm a izvedeno je 20m kolektora sa 4 kućna priključka odvodnje.

Na jednoj dionici Dubrovačke ulice izvodili su se radovi na kolektoru PVC DN200mm. Izvedeno je 70 m kolektora i 4 RO sa 4 kućna priključka odvodnje dok su se na drugoj dionici istoimene ulice nastavili radovi koji su bili privremeno prekinuti radi kvara na stroju, na kolektoru PVC DN250mm. Izvedeno je 10m kolektora i 1 RO sa 2 kućna priključka odvodnje.

U Ulici Stjepana Radića u spomenutom periodu odvijalo se izvođenje radova na izgradnji GRP kolektora DN250mmpa je tako izvedeno je 160m kolektora i 6 RO sa 2 kućna priključka odvodnje dok je u Ulici kneza Domagoja u tijeku zamjena postojećih betonskih rubnjaka i sanacija betonskih površina nogostupa s izvedenošću od cca 90%.

U Ulici A.G. Matoša izvodili su se radovi na izgradnji kolektora GRP i PVC DN250mm. Izvedeno je 85m kolektora (GRP 39m, PVC 46m) i 5 kućnih priključaka odvodnje a u Sportskoj ulici se radilo na izgradnji vodovoda DN160mm i SDNU DN50mmukupne duljine  80m vodovoda i 80m SDNU DN50mm, te 4 vodovodna priključka. Također je obavljena tlačna proba i ispiranje vodovoda dok su započeti i radovi na izvedbi kolektora GRP DN300. Izvedeno je 24m kolektora sa 1 RO te 4 kućna priljučka odvodnje.

U Jaslinama je izvedeno 120m vodovoda, te 6 kućna priključka vodovoda u sklopu izgradnje vodovoda PEHD DN110mm.

U Ulici Petra Krešimira IV radovi se izvode na dvije dionice. Tako su na jednoj izvodili radovi na GRP kolektoru DN250mm ukupne duljine 25m kolektora sa 1 kućnim priključkom odvodnje, dok su se na drugoj dionici izvodili radovi na izgradnji kolektora GRP DN250mm. Izvedeno je 48m kolektora i 1 RO.

U Ulici don Mihovila Pavlinovića izvedeni su radovi na kolektoru DN250mm. Izvedena su 4 kućna priključka odvodnje. Obavljeni su i sanacijski radovi na kućnim priključcima odvodnje, dok su se u Ulici Petra Zoranića Izvodili radovi na kolektoru GRP DN 250mm, gdje je izvedeno 101m kolektora te 5 RO odvodnje.

U Ulici Hrvatskih iseljenika radovi na izvedbi kolektora su završeni nakon što su dovršeni radovi na izgradnji kolektora DN250mm ukupne duljine 182m kolektora i 9 RO odvodnje te 2 kućna priključka odvodnje.

Pored CS IGRALIŠTE u Sportskoj ulici izvedeni su radovi na izgradnji tlačnog voda PEHD DN160mm. Izvedeno je 15 m tlačnog voda, a u Ulici Lovre Matića izvedeni su radovi na kolektoru GRP DN250mm. Izvedeno je 36m kolektora te 1 RO.

Radovima su zahvaćene i 3 crpne stanice i to CS GRANICA, CS JERKOVAC i CS PRŽINE.

Na CS GRANICA  započeto je mlazno injektiranje zaštite građevne jame i izvedeno je 20% mlaznog injektiranja, no nažalost radovi su prekinuti zbog kvara stroja. Na CS JERKOVAC izvedeni su radovi na AB konstrukciji crpne stanice do gornje ploče incidentnog preljeva dok se na CS PRŽINE izvode armirački radovi donje AB ploče crpnog bazena.

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković“ traje 36 mjeseci, ukupne vrijednosti  488.622.361,25 kn, od čega je nepovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda 253.696.378,57 kn. EU fond financira 70,68%, Republika Hrvatska 11,73%, Hrvatske vode  11,73 % te Metković d.o.o. i grad Metković  5,86% sredstava tj. 21 milijun kuna.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content