Odluka o izboru temeljem provedenog natječaja

 

Temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 10. stavak 1. i 2. Odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ 2/15) i Odluke o povjeravanju upravljanja i održavanja sportskih građevina u vlasništvu Grada Metkovića (KLASA: 940-01/15-01/01 UR.BR: 2148/01-02-15-3) od 23. travnja 2015. god., Upravno vijeće Ustanove za kulturu i sport Metković, na svojoj XXI. sjednici, održanoj dana 23. kolovoza 2023. donosi sljedeću

Kino_baner
Kino_baner

ODLUKU

O IZBORU TEMELJEM PROVEDENOG NATJEČAJA

I. Temeljem objavljenog Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora smještenog u Gradskoj sportskoj dvorani Metković, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 20350 Metković, ukupne površine 177,52 m², od toga ugostiteljskog prostora površine 82,01 m², otvorene terase 57,14 m², kuhinje 15,80 m², kotlovnice 4,63 m², sanitarnog čvora za osoblje 5 m² s pravom korištenja javnog muškog i ženskog sanitarnog čvora ispod istočne tribine uz obvezu održavanja i skladišta 12,94 m² za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a nakon provedenog postupka donesena je odluka o izboru zakupnika.

II. Za navedeni poslovni prostor ugovor o zakupu na određeno vrijeme od pet godina zaključit će se sa ponuditeljem: Sombrilla d.o.o., Vladimira Nazora 1 B, 21300 Makarska, OIB: 58027881884.

III. Na temelju odluke o izboru, ovlašćuje se ravnateljica Ustanove sa izabranim kandidatom sklopiti  ugovor o zakupu na određeno vrijeme od pet godina.

 

USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ

Ivica Kuran, predsjednik Upravnog vijeća, v.r.

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content