Čistoća Metković d.o.o.

Čistoća Metković d.o.o za obavljanje komunalnih djelatnosti pravni je slijednik KOMUNALNE USTANOVE METKOVIĆ osnovane 10. listopada 1956. g. kao „ustanova sa samostalnim financiranjem te je u ranijoj povijesti imala svojstva pravne osobe“ za poslove:

– Održavanja gradske čistoće,

– Održavanje zelenih površina u gradu,

– Održavanja gradskog groblja,

– Upravljanja gradskom klaonicom i tržnicom.

U povijesti rada društvo je doživjelo nekoliko statusnih promjena, sukladno potrebama osnivača ( općine pa zatim grada Metkovića) ili zakonskim propisima.

Tako je KOMUNALNOJ USTANOVI METKOVIĆ 1962. godine priključeno poduzeće „VODOVOD METKOVIĆ-u izgradnji čime je djelatnost proširena za poslove vodoopskrbe i odvodnje. Nakon toga ustanova postaje JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE METKOVIĆ koje 1995. g. Zakonom o trgovačkim društvima postaje

METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Temeljem Zakona o vodama i uputama Vlade Republike Hrvatske krajem 2011. godine dolazi do statusne promijene METKOVIĆ d.o.o.-a, odnosno do podijele Metković d.o.o.-a, s osnivanjem društva Čistoća Metković d.o.o..

Dotadašnji Metković d.o.o. za komunalne djelatnosti mijenja naziv u Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, te se registrira samo za djelatnost vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti registrirana je za poslove:
Održavanje čistoće

Odlaganje komunalnog otpada

Održavanje javnih površina

Tržnica na malo

Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje groblja i krematorija i prijevoz putnika

Upravljanje grobljem

Djelatnost druge obrade otpada

Djelatnost oporabe otpada

Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom

Djelatnost prijevoza otpada

Djelatnost sakupljanja otpada

Djelatnost trgovanja otpadom

Djelatnost zbrinjavanja otpada

Gospodarenje otpadom

Djelatnost ispitivanja i analize otpada

Proizvodnja sadnog materijala

Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala

Stavljanje na tržište sadnog materijala

Uvoz sadnog materijala

Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu

Prijevoz za vlastite potrebe

Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Održavanja i popravak motornih vozila

Kupnja i prodaja robe

Pružanje usluga u trgovini

Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozmenom tržištu

Zastupanje inozemnih tvrtki

Poslovanje nekretninama

Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu kućanstvo

Iznajmljivanje automobila i motocikala

Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

Proizvodnja komposta

Proizvodnja gnjojiva i dušićnih spojeva

Proizvodnja peleta

SKUPŠTINA

Dalibor Milan – Predsjednik skupštine

NADZORNI ODBOR

Marinko Obšivač – predsjednik
Mihovil Družijanić – zamjenik predsjednika
Ivica Popović- član
Jakov Jelčić – član
Igor Jakić- član

UPRAVA

Tomislav Jakić – direktor

Čistoća Metković d.o.o.
za obavljanje komunalnih djelatnosti

Mostarska 10
20350 Metković

OIB: 53973515423

IBAN:HR3824070001100053768 – OTP banka d.d.