Gradska knjižnica Metković

Od 1. listopada 2006. godine Gradska knjižnica Metković djeluje kao samostalna ustanova.

Knjižnica 13. svibnja 2013. godine počinje sa radom u novim prostorima na adresi Kralja Zvonimira 4.

Prvi je pisani dokument o postojanju knjižnice u Metkoviću izvješće objavljeno u zadarskom Narodnom listu od 15. listopada 1873. godine. Iz redaka nepoznatog autora saznaje se kako je proteklo otvaranje Narodne čitaonice koje se zbio 30. rujna 1873. godine. Narodnu čitaonicu u Metkoviću osnovala je Narodna stranka s ciljem okupljanja svojih pristaša te je taj događaj osim kulturno-prosvjetne imao prvenstveno političku važnost. Svečani događaja uveličali su svojim pozdravnim govorom R. Allodi kao prvi predsjednik Narodne čitaonice te don Mihovil Pavlinović koji je tom prigodom, pored biskupa Josipa Juraja Strossmayera i drugih istaknutih političkih djelatnika tog doba, proglašen počasnim članom.
Prva lokacija Narodne čitaonice nije poznata, no 1891. godine čitaonica se useljava u novu zgradu na kojoj se danas nalazi spomen-ploča koja je postavljena 1993. godine prigodom obilježavanja sto dvadeset godina osnutka Narodne čitaonice.
Zbog velikih poplava 1952. na 1953. godinu knjižni fond seli se u kuću Ante Goljana. Na današnju lokaciju, prizemlje stambene zgrade sagrađene 1959. godine knjižnica se seli početkom 60. godina.
Za vrijeme Domovinskog rata, u proljeće 1992. godine, knjižnica je pretrpjela manja oštećenja. Naime, u jednom od bombardiranja stradao je izlog knjižnice, dok je unutrašnjost prošla bez većih oštećenja.
Godine 1993. obilježeno je sto dvadeset godina od osnutka knjižnice te je tom prigodom izdana knjižica Stodvadeseti god Hrvatske narodne čitaonice neretvanske u Metkoviću : 1873. – 1993.
Hrvatski razgovori, djelo Mihovila Pavlinovića iz 1877. godine najstarija je tiskana knjiga koju Gradska knjižnica čuva u svom fondu.

Od 1. listopada 2006. godine Gradska knjižnica Metković djeluje kao samostalna ustanova.

Knjižnica 13. svibnja 2013. godine počinje sa radom u novim prostorima na adresi Kralja Zvonimira 4.