Metković d.o.o.

Današnje društvo METKOVIĆ d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda pravni je slijednik KOMUNALNE USTANOVE METKOVIĆ osnovane 1956 g. kojoj se 1962 g. priključilo poduzeće VODOVOD METKOVIĆ – u izgradnji, upravo s ciljem izgradnje vodoopskrbne i kanalizacijske mreže za područje općine Metković. Sukladno zakonskim potrebama u svom postojanju nekoliko je puta vršilo statusne promjene 1995 preoblikovan je u trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Grada Metkovića ali uvijek je vodoopskrba i odvodnja ostajala primarna poslovna djelatnost.

Posljednju statusnu promjenu METKOVIĆ d.o.o. izvršio je 2011g. odvajajući iz svog djelokruga poslovanja komunalne djelatnosti, te upisuje skupljanje pročišćavanje i opskrbu vodom kao jedinu djelatnost. METKOVIĆ d.o.o.distribuira prirodnu vodu nakon dezinfekcije sa izvorišta DOLJANI u BiH odakle se vodom snabdijeva Grad Metković, osim naselja Prud i Vid koji se vodom snabdijevaju sa izvorišta Prud. Vodu s tih izvorišta također distribuira na područje općine Zažablje i općine Kula Norinska.

U budućnosti cilj nam je proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže, te zbrinjavanje je otpadnih voda putem kanalizacijskog kolektora i uređaja za pročišćavanje voda na lokaciji DUVRAT-METKOVIĆ.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

SKUPŠTINA – Gradonačelnik Grada Metkovića zastupnik člana u funkciji SKUPŠTINE METKOVIĆ d.o.o.

NADZORNI ODBOR

Blažko Mijić – predsjednik NO

Hrvoje Bebić – zamjenik predsjednice

Miće Suton – član

Dragana Volarević – član

Mario Bebić – predstavnik radnika

UPRAVA – DIREKTOR

Filip Dominiković, dipl.ing.građ.

POVJERENSTVO ZA REKLAMACIJE

Nada Tada Popovac, dipl.iur. – predsjednik

Vida Dominiković, mag.oec. – član

Vlado Biljarski – član udruge „Splitski potrošač“ – član

Za zamjenu članovima povjerenstva za reklamacije imenuju se slijedeće osobe:

Zvonimir Vidić, dipl. iur. – zamjenik člana

Matko Jerković, dipl. ing. – zamjenik člana

Ante Tičić – zamjenik člana udruge “Splitski potrošač”