Aglomeracija Metkovića – stanje radova po ulicama

 

Tvrtka Metković d.o.o., nositelj projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković“ želi svoje sugrađane, kao i opću javnost redovito obavještavati o tijeku radova na spomenutom projektu.

U periodu od 13. veljače do 26. veljače 2023. tvrtka COMSA, izvođač radova, dostavila je stanje radova na gradilištu točnije izvještaj o izgradnji sustava javne odvodnje na području Aglomeracije Metković i vodoopskrbne mreže.

Metkovsko ljeto - baner
Mjesto tišine - Dan prvi- baner

Radovima je trenutno zahvaćeno 18 ulica te 4 crpne stanice. U ulici Put Narone obavljeno je čišćenje i ispiranje kolektora te CCTV snimanje kolektora, a izvedeno je i 35m kolektora i 2 revizijska okna. Također su postavljeni LŽ poklopci. Ulica Zrinjskih i Frankopana je trenutno u sanaciji AB zida ograde u dužini od 10m, a izvođeni su radovi na kolektoru GRP DN250mm. Izvedeno je 72m kolektora sa 3 RO, te 4 kućna priključka odvodnje te su radovi na kolektoru završeni. CCTV inspekcija i ispitivanje vodonepropusnosti kolektora su obavljene u Mostarskoj i Jerkovačkoj ulici. Osim toga u Mostarskoj ulici je nastavljena izvedba vodoopskrbnog cjevovoda PEHD DN160mm te je izvedeno ukupno 30m vodovoda.

U Norinskoj ulici obavljeno je asfaltiranje habajućeg sloja AC16 (odvojak Klobučići) dok su u ulici Eugena Kvaternika započeti radovi na izgradnji vodovoda PEHD DN125mm gdje je ukupno izvedeno 60m vodovoda, 1 hidrant i 1 kućni priključak vodovoda. Sanacija nivelete kolektora nakon obavljenog CCTV-a odrađena je u ulici Sv. Ćirila i Metodija. Na području ulice S.S. Kranjčevića izvođeni radovi na izgradnji GRP kolektora DN250 i PVC kolektora DN200mm te je ukupno izvedeno je 56m GRP kolektora, 110 m PVC kolektora i 7 RO.

U Ulici Stjepana Radića izvedeni su radovi na izgradnji PVC kolektora DN250mm te je izvedeno 56m kolektora i 3 RO. Također je izveden bypass vodovoda u dužini od 110m cjevovoda te 100m betonske zaštite EK instalacija.

Radovi su se u Dubrovačkoj ulici izvodili na dvije dionice. Na jednoj se radilo na izvedbi PVC kolektora DN250mm ukupne duljine 32m sa 2 RO a izvršen je prolaz sa zaštitnom GRP cijevi iznad tjemena hidrotehničkog tunela. Na drugoj dionici započeti radovi na izgradnji kolektora PVC DN200mm. Izvedeno je 54m kolektora, 5 kućnih priključaka odvodnje i 1 RO. 2 kućna AB priključka odvodnje i asfaltiranje nosivog sloja BNS odrađeno je u ulici Kneza Domagoja dok je CCTV snimanje kolektora izvedeno u ulici Ivana Mažuranića.

U Mobinama su započeti radovi na izvedbi kolektora GRP DN250mm pa je tako izvedeno  100m kolektora sa 4RO i 7 kućnih priključaka odvodnje dok je u Jaslinama izgrađen kolektor GRP DN250mm ukupne duljine 172m kolektora i 9 RO, te 3 kućna priključka odvodnje. S ovim radovima, kolektor je u potpunosti završen. Osim toga, započeti su radovi na izgradnji vodovoda PEHD DN110mm gdje je izvedeno je 60m vodovoda, 1 hidrant, te 4 kućna priključka vodovoda. U ulici Petra Krešimira IV izvršeni su radovi na GRP kolektoru DN250mm gdje je izvedeno  157m kolektora i 6 RO sa 16 kućnih priključaka odvodnje.

U Jeovcima su također izvedeni radovi na izvedbi kolektora GRP DN250mm ukupne duljine  128m kolektora i 7 RO, te 3 kućna priključka odvodnje dok su isti ti radovi u ulici Ilije Bošnjaka izvedeni u ukupnoj duljini od 85m kolektora sa 4 RO, te 6 kućnih priključaka odvodnje. Slatina se spojila s ulicom Ilije Bošnjaka i tamo je ukupno izvedeno 12m kolektora te je provedeno ispitivanje vodonepropusnosti kolektora.

Četiri crpne stanice su u ovoj fazi bile obuhvaćene radovima pa su tako na crpnoj stanici Slatine izvedeni AB radovi na konstrukciji do kote vrha donje ploče zasunske komore. Na crpnoj stanici Struge se nastavio iskop unutar crpne stanice i odrađena je sanacija prodora vode, dok je na crpnoj stanici Jerkovac izvedena AB naglavna greda. I na kraju, na crpnoj stanici Granica je ponovno izvedeno izmještanje postojećih instalacija nadzora državne granice.

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Metković“ traje 36 mjeseci, ukupne vrijednosti 488.622.361,25 kn, od čega je nepovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda 253.696.378,57 kn. EU fond financira 70,68%, Republika Hrvatska 11,73%, Hrvatske vode 11,73 % te Metković d.o.o. i Grad Metković  5,86% sredstava tj. 21 milijun kuna.

 

Vezane vijesti

Najnovije vijesti

Kategorije

Skip to content